13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Frihet - inte förskoletvång - leder till lyckligare barn


I en intressant artikel hyllar Fredrik Wastesson den svenska förskolan. Samtidigt som han hävdar att "modellen med hemmaföräldrar" kommer från USA.

Förutom den allmänna hyllningen av förskolan förstår jag inte riktigt artikelns syfte eller mening. Att förskolor är bra för en del barn och familjer finns det troligtvis ingen som förnekar men att hävda att förskolan är en svensk uppfinning är lite fel.

Idén med förskolor kommer ifrån Bismarcks konservativa Tyskland där man ville att "alla" skulle komma in i produktionen. Denna idé anammades av kommunister och socialister vilket gjort att även länder präglade av dessa ideologier har förordat förskolor och mer eller mindre pressat alla föräldrar till att använda sig av förskolor.


Problemet är bara att alla föräldrar och barn vare sig trivs eller mår bra av detta tvång. Det är därför som jag och många med mig kämpar för ett samhälle där man inte förhärligar den ena eller andra modellen utan vi strävar efter ett samhälle där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

För egen del är jag ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla och i rapport efter rapport får jag information om att allt fler barn mår dåligt i grundskolan. Detta sker samtidigt som två stora reformer (maxtaxan (S) och valfrihetsreformerna (A)) har gjort att andelen föräldrar som använder förskola har ökat från cirka 60 procent till 90 procent under de senaste tio åren. Vi har således aldrig tidigare haft så många barn som kommer från förskolan in i skolan och trots det mår barnen allt sämre.

Hos vänstern förklaras detta ofta med att förskolan och skolan har för lite personal men tyvärr räcker det troligtvis inte som förklaring utan det finns många barn som helt enkelt behöver andra barnomsorgsformer för att utvecklas på ett sådant sätt att man är mogna för skolstarten.


Med kännedom om dessa problem hoppas jag att vi får möjlighet att fortsätta utveckla valfriheten inom barnomsorgen och skolan så att föräldrar inte tvingas in i den ena eller andra modellen utan att de får möjlighet att själva välja den omsorg som passar bäst för deras barn.

Fler artiklar från Debatt