08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Landstingen kan bli bättre på att sköta pengarna


Kaj Raving (V) skriver i Dagen att privata vinster inom sjukvården borde ersättas med mer personal. Jag utgår då från att du också innefattar alla som bygger sjukhus, alla som målar dem, alla som städar dem, alla som justerar ventilationen, alla som säljer inventarier till sjukhusen inte heller ska få tjäna pengar.

Stackars alla byggare, målare, ventilationstekniker, sjuksköterskor, läkare, elektriker med flera som arbetar åt de företag om dessa inte ska få tjäna pengar.

Personligen tror jag mer på att landstingen ska bli bättre att sköta skattepengarna. Bland annat genom att upphandla byggnation, renovering, drift av våra sjukhus på bästa sätt. Då blir det pengar över till bättre vård.

Fler artiklar från Debatt