23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Låt det var högt i tak när det gäller dopsyner


Svar till Stig Ekelund som skrev om dopsyn den 14 april. Min erfarenhet är att det knappast förekommer att någon underkänner tron hos barndöpta. Tron på Jesus är ju det som förenar oss kristna. Däremot kan vi ha olika dopsyn.

Och för mig är det inget problem eller något som gör att min gemenskap med andra troende behöver bli sämre. Det känns bra att respektera varandra även om vi har olika uppfattningar i denna fråga.


Eftersom du förklarar din dopsyn så kan det vara på plats att jag berättar om min. Att det finns belägg för att man på biblisk tid döpte små barn finner jag inte. Det står ju om att ett helt hus tog emot Jesus och lät döpa sig.

Men om det fanns späda barn där vet jag inget om. Däremot förstår jag av texterna att man praktiserade dop genom nedsänkning. Och att människor först kom till tro och sedan lät döpa sig.


Jag håller med om att mina föräldrar fick vara redskap för det jordiska liv jag föddes till. De gav mig också en kristen fostran. Men jag har själv valt att tro på Jesus som min personlige frälsare. Och därefter lät jag döpa mig.

Och de små barnen tillhör Guds rike. Där anser jag att Jesu ord är vägledande.


Till slut vill jag bara tillägga att detta inte är en fråga som behöver splittra oss. Inte heller behöver vi underkänna varandra utan vi kan och får respektera och älska varandra som syskon. För det är det som är så fantastiskt att vi som tror på Jesus är förenade med starkare band än biologiska syskon.

Och i den kristna familjen bör det vara "högt i taket och mycket kärlek" även om vi kan ha olika åsikter. En ödmjuk och respektfull dialog är välgörande och för oss närmare varandra. Då är det lättare att också stå sida vid sida i vårt stora gemensamma uppdrag "att göra Jesus känd och älskad".

Fler artiklar från Debatt