08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

S problem är även kyrkans

Kyrkans utmaning liknar arbetarrörelsens. Nyckeln i båda fallen är att förstå landskapet och att passionerat och med övertygelse engagera vanliga svenskar, tror Lennarth Hambre och Fredrik Lignell.


Några timmar efter att Socialdemokraternas partiordförande avgått från sitt uppdrag funderar vi inte bara på arbetarrörelsens kris, utan även krisen i kyrkan, den rörelse vi själva är en del av. Tidigare har man talat om de folkrörelser som växte fram parallellt under andra hälften av 1800-talet; arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Numera kan vi inte tala om frikyrkan på det sätt vi gjort tidigare, utan vi får se oss som en del av den kyrka som människor snarare beskådar utifrån än upplever inifrån.

Att Håkan Juholt slutligen avgår som partiordförande i det socialdemokratiska partiet har många ledarskribenter och nyhetsjournalister kommenterat. Problemet är troligen mycket mer omfattande än en enskild ledare. Statsvetare Tommy Möller kommenterar krisen med att det socialdemokratiska partiet missat att det nu finns ett helt nytt politiskt landskap med en stor välbärgad medelklass i storstäder som man helt enkelt inte kunnat attrahera. Troligen har han rätt i den frågan.


Frågan är varför kyrkan på ett liknande sätt har svårt att hantera det annorlunda landskap som uppstått så sent som sedan 1970- och 1980-talen. Som exempel kan nämnas den interna debatten om hur vi ska förstå Bibeln, vilket tolkningsmönster vi ska använda som evangelikaler, pentekostaler, fundamentalister eller liberaler. Visst kan det vara viktiga frågor, men det är helt irrelevant för människor som rör sig i landskapet utanför den inre kretsen av de mest övertygade.


Frågan utanför kyrkans väggar handlar mer om huruvida Bibeln har något att berätta om livet överhuvudtaget. Precis som goda socialdemokrater har kyrkan blivit slätstruken och anpassad och förklarar alltför ofta verkligheten utan passion, inlevelse och drömmar. Kyrkan, vilken skepnad den än har, har inte lyckats formulera tron på ett sådant sätt att det blir begripligt för folk i allmänhet. I den situationen har enskilda mer eller mindre kända svenskar trätt fram och berättat öppet om sin tro. Inte ens detta har fått oss att förstå vad som händer utanför kyrkans väggar.


Kyrkans utmaning är ganska lik arbetarrörelsens. Kyrkan behöver människor som i övertygelse om det man tror på lyckas få välbärgade vanliga svenskar att upptäcka att det finns ytterligare dimensioner i livet.

Ute i samhället bland unga familjer, framgångsrika ingenjörer, lärare, vårdpersonal och entreprenörer av olika slag florerar andlighet och intresse för att få livet meningsfullt.

Vishetslärare av olika slag har bjudit ut sina budskap, och andliga övningar har blivit självklarheter. Dalai Lama och yoga är självklarheter bland exempelvis studenter eller elitidrottare av olika slag.

När kyrkans ledare ser det andliga landskapet utanför sina egna, trängre sammanhang och motiverar vanliga kristna att se det, så svarar vi plötsligt upp emot människors verkliga behov. Kyrkans kris är lik arbetarrörelsens kris.

Nyckeln i båda fallen är att förstå landskapet och att passionerat och med övertygelse engagera vanliga svenskar. När det gäller kyrkan handlar det dessutom om att svara på de frågor som berör livet, hoppet och den andliga/existentiella längtan som inget politiskt parti kan tillfredställa.

Dessutom måste kyrkan leva som den lär. Om kyrkan berättar om Jesus som sökte de svaga och förlorade men missar själva uppdraget blir vi allt för lika krisen inom socialdemokratin.


Enligt Jens Orback, före detta socialdemokratisk minister, krävs det en människa som har större övertygelse om vikten av det politiska budskapet än rädsla för det obekväma och krävande uppdraget för att våga efterträda Håkan Juholt.

Som bärare av drömmen om Guds rike, sanning, rättfärdighet och frid vill vi uppmuntra dig som vardagskristen att be en enkel daglig bön och fundera eller meditera ett ögonblick över ett bibelord som lever inom dig. Tro att Gud vill använda dig just den dag som inne är för att Hans rike ska komma.

Räkna inte med att du alltid ska få glada tillrop eller bifall, men räkna med att sanningen alltid segrar och att Guds rike kommer.

Fler artiklar från Debatt