31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bra med kristen närvaro i universitetsmiljön

Till skillnad från Halldorf anser jag att det visst existerar tankefrihet för de som bedriver studier vid våra universitet i Sverige.

ReplikLäs "Fritt tänkande existerar överhuvudtaget inte" Dagen.se/Debatt

Frågan om bildning var utgångspunkten i det samtal som under någon månad förts på detta debattforum. Det som förde mig hit var dock frågan om det fria tänkandet, som ju fått en central roll i det meningsutbyte som jag fört med dr. Joel Halldorf. Nu i sitt senaste inlägg spetsar han till det och skriver att det vid moderna utbildningar inte finns något fritt tänkande över huvud taget.

Till skillnad från Halldorf anser jag att det visst existerar tankefrihet för de som bedriver studier vid våra universitet i Sverige. Vad som i vissa fall kan anses vara begränsande är bekvämligheten att ge uttryck för sina fria tankar. Det känner vi till inte bara från diktaturstater. Vid Uppsala universitet har man dock ambitionen att studenter, doktorander och forskare ska ha tillgång till miljöer där de fria i sitt tänkande kan tillgodogöra sig etablerad kunskap men också pröva det vedertagna och öppna för nya tankespår.

Jag har stor respekt för de unga, med tillhörighet i frikyrkorörelsen, som nu efter erhållen doktorsexamen i teologiområdet träder fram i tillgängliga media.

Min uppfattning är dock att ingen av dessa har nått sin akademiska nivå utan lärare och handledare, som gett möjlighet till fritt tänkande. För inte är väl deras avhandlingar styrda och formerade av sekulariserande krafter vid aktuella lärosäten?

Vad som för den som värnar om kristendomen borde vara väsentligt är väl att det vid universitet och lärosäten finns personer som är gripna av Jesus och hans lära och i sin vardag söker leva upp till denna. Att det finns möjlighet till adekvat och en icke-formerande bildning inom det område som Halldorf representerar är viktigt men då är det väl bättre med kristen närvaro än frånvaro i den intellektuella universitetsmiljön.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt