03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fel om biskop Lindegård och Bo Hörnberg

Erland Skagerö skrev (Dagen 26/11) om hur Bo Hörnberg från pingstkyrkan Jönköping och biskop Lindegård från Svenska kyrkan möttes och den senare hade "Min dopdag" inskrivet i sin kalender. Det föranledde en reflektion om hur högt barndöpte kollegan höll sitt dop, medan Hörnberg själv inte mindes sin dopdag.

Men det blev inte helt rätt i alla detaljer i insändare. Det var i ett större ekumeniskt samtal som det hela inträffade, inte i ett samarbate mellan pingstkyrkan Jönköping och Svenska kyrkan. Det var pingströrelsen i Jönköpings län, alltså på regionnivå, som hade samtal med Svenska kyrkan. Ett antal representanter fanns med. Och det var inte biskop Lindegård som hade skrivit ”Min dopdag” i sin kalender, det var kyrkoherde Ragnar Nord.

Så var det, vet jag. För jag var en av dem som närvarade på mötet för trettio år sedan.

Göran Åberg, Bankeryd

Fler artiklar från Debatt