18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Lag om giftermål för nioåringar måste stoppas

EU har möjlighet att agera med påtryckningar inom ramen för det nyligen instiftade partner-samarbete med Irak.

Ett omstritt lagförslag i Irak kan öppna dörren för att flickor så unga som nio år, från den shiitiska befolkningen, gifts bort. En sådan lag skulle strida mot de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen som Irak ratificerade 1994.

Ännu har den så kallade Jaafari­lagen inte trätt i kraft men frågan är om det nya parlamentet nu efter valet gör slag i saken och röstar igenom den. Om parlamentet godkänner lagen betyder det bland annat att våldtäkt inom äktenskapet legaliseras, äktenskapsåldern sänks till 15 år för pojkar respektive 9 för flickor och kvinnans arvsrätt begränsas. Det vore ett oerhört bakslag för Iraks demokrati­utveckling. Irakiska företrädare från det civila samhället upp­lever en skam över detta förslag och förkastar det. Min förhoppning är att det nya irakiska parlamentet också gör det.

Enligt UNICEF är i dag så många som en fjärdedel av Iraks flickor bortgifta före sin 18-årsdag. Sedan början av Irakkriget år 2003 har den stora ökningen skett, enligt tidningen Al-Monitor. Vi är flera som undrar var Iraks premiär­minister, Nouri al-Maliki, står då han hittills varken uttryckt stöd eller motstånd till lagförslaget.

Efter det långa Irakkriget, då landet slogs i spillror, gick mycket fel för landets kvinnor. Barngifte som under den sekulära Baathregimen fördömts blev alltmer vanligt förekommande. Den försämrade säkerhetssituationen har särskilt fått konsekvenser för kvinnor och flickor vars rörelsefrihet begränsas än mer än tidigare. Våldet förföljer kvinnor ute i samhället såväl som inom hemmets sfär. Enligt kvinnoorganisationer i Irak används nu också ett stort antal flickor, som blev föräldralösa i kriget, som sexslavar och prostituerade bland rika och välbärgade män. De får inga riktiga id-handlingar och har ingen möjlighet att ta sig ur sin utsatta position.

EU har möjlighet att agera med påtryckningar inom ramen för det nyligen instiftade partnersamarbete med Irak, där respekten för mänskliga rättigheter ska vara ledstjärna. Alla tillfällen till dialog bör tas med företrädare, politiker och det civila samhället om detta. Sedan många år har mitt engagemang mot tvångsäktenskap och hedersvåld varit stort oavsett var i världen det sker. Nu måste vi förmå Irak att välja rätt väg framåt.

Désirée Pethrus, kandidat till Europaparlamentet (KD)

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar