14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Medial storm kring abort?

Med sorg läste jag den brittiske ateisten Richard Dawkins uttalande om att det är ”omoraliskt att föda barn med Downs syndrom”.

Med tacksamhet konstaterar jag att hans uttalande vållat en storm i sociala medier och på flera brittiska tidningars sidor.

Samtidigt undrar jag varför det inte blir en medial storm över de fler än 30 000 barn per år enbart i Sverige, som aldrig fick en chans att födas till det enda liv de kunde ha fått leva?

Margareta Mörling

Fler artiklar från Debatt