17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Satsa på riktiga jobb, inte Fas 3

De arbetslösa i gamla sovjetunionen kunde dömas för parasitering och skickas till arbetsläger där de tynade bort.

Du kan ”ta ifrån” en människa hennes liv rent fysiskt eller genom att ta bort de betingelser som får henne att känna sig som en levande människa.

Om Fas 3 i överförd bemärkelse skulle ha utvärderats i ett resultatinriktat sammanhang skulle det ha skrotats för länge sedan.

Individuellt anpassade insatser på frivillig basis skulle bättre gynna den positiva energin hos dem som nu ikläs tvångströja, frigöra deras kreativitet och bättre förvalta skattebetalarnas pengar.

Kvaliteten på insatserna skulle förbättras med motiverade deltagare och seriösa anordnare när inte längre nya aktivitetsanordnare behöver uppbådas till ett ständigt ökande antal aktivitetsplacerade långtidsarbetslösa. Satsa på riktiga jobb med vettiga löner i stället för att låta arbetssökande arbeta i gruvorna och ge lycksökarna snabba klipp, bildligt talat.

I Dagens Nyheter (23/8) skrev filosofie doktorn i sociologi vid Lunds universitet, Roland Paulsen, under rubriken" Gör det frivilligt att delta i åtgärderna" en läsvärd artikel där han påvisar det improduktiva i det nuvarande systemtänkandet och ger förslag på en bättre väg att gå. Han säger bland annat "Aktiveringsidén springer inte ur humanism. Den utgör typexemplet på statlig paternalism."

Bo Westin

Fler artiklar från Debatt