28 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sådan är EFS syn på homosexualitet

Det smärtar mycket att höra om sårande och nedsättande ord i möten mellan människor i vår rörelse.

EFS högsta beslutande organ, årsmötet, har inte behandlat denna fråga ingående men sagt att den inte bör ta sådan plats att EFS huvuduppgift att förkunna evangeliet om Jesus som världens frälsare blir skymd, skriver insändarskribenterna.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I debatten kring hur kristna bör behandla frågan om homosexualitet har EFS syn efterlysts. Det är närmast omöjligt att besvara frågan som den är ställd eftersom den har så många aspekter som till exempel identitet, livsstil, familj, samlevnad och teologi. Här finns principiella frågor men inte minst djupt personliga frågor, som griper långt in i de livsutmaningar som vi alla på olika sätt får brottas med. Här vill vi därför framför allt beröra det EFS har sagt i frågan om samkönade äktenskap.

Det finns inte en enhetlig syn på homosexualitet och äktenskap i EFS. EFS dåvarande styrelse gjorde 2005 och 2007 uttalanden mot en kyrklig välsignelseakt för samkönade par och en kyrklig omdefinition av äktenskapet. Detta gjorde styrelsen med omfattande enighet utifrån de sammanhang och texter i Guds ord som man inte menade sig kunna gå förbi, i medvetenhet om att det också fanns andra uppfattningar och sätt att tolka Bibeln i rörelsen. Därför är vi fortsatt angelägna om att visa respekt för varandras hållningar, kunna samtala och studera Guds ord tillsammans.

EFS högsta beslutande organ, årsmötet, har inte behandlat denna fråga ingående men sagt att den inte bör ta sådan plats att EFS huvuduppgift att förkunna evangeliet om Jesus som världens frälsare blir skymd. Om den prioriteringen finns alltså en stor enighet.

Det finns också en stor enighet om att förakt för och fördömande av homosexuella står i strid med evangeliet och Guds kärlek till alla sina älskade människobarn. Vi har var och en både ett existentiellt och ett frälsande behov av Guds gränslösa nåd. Därför smärtar det mycket att höra om sårande och nedsättande ord i möten mellan människor i vår rörelse. Vi behöver stor vishet och varsamhet i våra möten med varandra.

Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare
Stefan Svensson, EFS ordförande

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt