Debatt

Ogiltigförklara inte GT:s Gud

Vi kan inte självsvåldigt sortera bort sådant i Bibeln som vi inte sympatiserar med. Var kommer det att sluta? Det skriver Tommy Lindén i sitt svar till Martin Lembke.

Bibeln berättar osminkat om olika händelser, både positiva och negativa. Den övergripande berättelsen är att en god och kärleksfull Gud har en agenda för sin skapelse och vill ge frälsning åt en vilsekommen mänsklighet. Målet är att svärden ska smidas till plogbilar och spjuten till vingårdsknivar. Men detta måste ske på Guds villkor eftersom han är Gud och endast han har full överblick över allting.

Martin Lembke verkar (Dagen 20/11) bortse från att de händelser vi berör i Gamla testamentet ligger mer än tretusen år tillbaka i tiden och utspelas under helt andra förhållanden än dem vi lever under. I likhet med många nyateister skjuter han in sig på några få svårtolkade bibelställen. Ingen förnekar att de bibelcitat Lembke hänvisar till är svårsmälta för oss nutidssvenskar. Dock finns andra tolkningsnycklar än de som Lembke använder.

Om man till exempel använder Svenska Folkbibelns översättning, som är mer texttrogen, får man en något annan uppfattning om kvinnliga krigsfångar som uttrycker viss respekt för deras situation ("du har förnedrat henne", 5 Mos 21:14, jfr NIV "you have dishonored her). Mose säger att om en israelit tar en krigsfånge till hustru och sedan överger henne förnedrar han henne. Detta för tankarna till Jesu svar om skilsmässa: "Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så." (Matt 19:8). En del lagar fanns tydligen inte för att de uttryckte Guds fullkomliga vilja, utan för att skapa en viss ordning i ett samhälle under utveckling med ofullkomliga människor tills tiden var inne för en bättre ordning.

Vad Mose säger är att om någon tar en krigsfånge till hustru men har ett så hårt hjärta att han sedan överger henne får han inte dessutom sälja henne som slav utan han måste ge henne fri. Om man även tar del av vad Gamla testamentet säger om sexuella relationer, om barmhärtighet mot främlingen med mera, inser man att våldtäkter och sexslavar inte fick förekomma i den nya nationen Israel. Lagen uppmanar till medkänsla med motiveringen att man skulle komma ihåg att man själva en gång varit slavar i Egypten (5 Mos 24:17).

Angående förbudet mot att beblanda sig med andra folk har det främst att göra med att dessa folk dyrkade andra gudar, inte med deras etnicitet. I Jesu släkttavla finns till exempel Rahab och Rut som ingifta med israeliter. Även Mose tycks ha haft en hustru från ett annat folk, en nubisk kvinna (4 Mos 12:1). Det är inte otänkbart att en del av de midjanitiska unga kvinnorna blev hustrur åt israeliter. I varje fall blev de inte sexslavar som Lembke påstår.

Lembke refererar även till en lag som säger att en oregerlig son ska stenas om han inte bättrar sig. Vi läser dock ingenstans i Bibeln om att detta hände, att man drev saken så långt.

Många lagar var troligen mest till för att varna och visa på vilken nivå den moraliska ribban låg. När man inför Jesus förde fram en kvinna som begått äktenskapsbrott, som enligt lagen skulle stenas, fällde han de berömda orden: ”Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne” (Joh 8:7).

Jesus visade hur lagen om stening skulle tolkas i detta sammanhang. Han bortförklarade inte Lagens krav, men lät nåd gå före dom och straff, och lät de självrättfärdiga fariséerna förstå att vi är alla syndare som behöver Guds nåd.

Paulus intar samma hållning till Lagen i bland annat Rom 7-8. Lagens krav är riktiga, men den fallna människonaturen förmår inte leva upp till dess krav. Lagen kan därför ses som det första steget i Guds frälsningsplan till att upplysa människan om hennes fallna natur och därmed om hennes behov av Guds nåd.

Vi anar även av sammanhanget ovan att fariséerna inte hade för avsikt att stena kvinnan. Deras avsikt var ”att pröva honom och få något att anklaga honom för”.

De exakta omständigheterna kring olika händelser i Bibeln kan vi bara spekulera kring. Och Martin Lembke spekulerar på sitt sätt. Men hans påstående om sexslavar är hans egna felaktiga gissningar, menar jag. Våldtäkt var förbjudet enligt Lagen.

Mänsklighetens utveckling genom historien är en stor och komplex sak. Gamla testamentet ger oss en unik inblick i denna utveckling och i Guds frälsningsplan. Jag menar att vi bör ha konstruktiva samtal kring svårbegripliga texter i Bibeln för att om möjligt komma till större klarhet, men vi kan inte självsvåldigt sortera bort sådant vi inte sympatiserar med.

Var kommer det att sluta? För mig som kristen är Jesu och Nya testamentets undervisning vägledande. GT tolkas i ljuset av NT. Jesus tog genom sin offerdöd bort Lagens krav och visade oss en ny väg, men han ogiltigförklarade inte Gamla testamentet, och det bör inte heller vi göra. Slutligen delar jag Martin Lembkes bön: ”Gud, hjälp oss att tänka rätt!”.

Tommy Lindén, företagare och konstnär

Fler artiklar för dig