Debatt

“Orättvist om Plymouthbröderna”

Påståendet att vi utesluter och bannlyser medlemmar som uttrycker missnöje är helt falskt.

Plymouth Bröderna Christian Church vill kommentera att artikeln i Dagen (12/12) inte rätt återspeglar de kristna värderingarna och övertygelser som är Brödernas grundval.

Artikeln beskriver orättvist Brödernas kyrka som en förtryckande och skadlig sekt. Bröderna är en del av den protestantiska kristna riktningen och har varit en del av det svenska samhället i långt över 100 år. Vi invänder starkt mot påståendet att Bröderna är en sluten och farlig sekt. Varje person har rätt att lämna kyrkan och välja sin egen livsstil, men man måste också acceptera att Bröderna har rätt till religionsfrihet och att praktiskt tillämpa sin tro.

Påståendet att vi utesluter och bannlyser medlemmar som uttrycker missnöje är helt falskt. Bröderna utövar själavård och visar medkänsla och respekt för personer, speciellt yngre, som beslutar att lämna gemenskapen. Våra ungdomar är lyckliga och åtnjuter det kristna livet. Kyrkan växer och medlemsantalet ökar varje år.

Styrelseledamöter, Plymouthbröderna

Svar direkt:

Dagen har vägt orden och talat om Plymouthbröderna som en "sluten religiös grupp", samtidigt som vi låtit John få berätta sin historia. Laboraskolans ledning har redan kommit till tals och fått bemöta kritiken från Skolinspektionen. Här släpper vi fram ytterligare en röst från Plymouthbrödernas ledning. Ord står mot ord.

Thomas Österberg

stf ansvarig utgivare

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig