23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Samvetsfrihetens andliga grund

Samvetet är givet av Gud och har som syfte att hjälpa människor att hitta hem. Det skriver pastor Linda Bergling.

Det finns en högre lag än alla av människor fastställda lagar och det är Guds lag, tydliggjord i de tio budord som Moses fick av Gud på berget Sinai. Denna lag är förbunden med varje människas samvete och hjärtan. Det kan man exempelvis tydligt läsa i 2 Moseboks första kapitel om de egyptiska barnmorskorna. De vägrade döda de judiska kvinnornas gossebarn och slingrade sig undan med att dessa kvinnor var så livskraftiga att de fött innan de hunnit fram. Det står om dem att de fruktade Gud och därför välsignade Herren deras hus.

Vad betyder då samvetsfrihet ur ett kristet andligt perspektiv? Jo, rätten att följa den röst som inte anklagar. Rätten att vara sann mot sitt inre. Rätten att inte tysta, kränka eller döva denna inre röst. Man kan lätt få det som Bibeln beskriver som ett brännmärkt och förhärdat hjärta.

Vi får ett farligt, kärlekslöst och hårt samhälle när männi­skor har gått emot sina samveten. Det kommer självklart att påverka många andra områden som till exempel äldrevård, och de människor som är obotligt sjuka.

Samvetet är givet av Gud och har som syfte att hjälpa människor att hitta hem. Lämna det liv som är byggt enbart på lagen och i stället komma till det liv som ges i den upprättade relationen med Gud.

I Hebreerbrevet utrycks det på följande sätt. ”Hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden.”

Det är viktigt att vi arbetar med politiska medel och får rätten till samvetsfrihet reglerad i lagstiftningen, men det är också viktigt att vi lyfter fram den andliga dimensionen, den kristna värdegrunden som finns beskriven i Guds Ord.

Innan jag blev kristen propagerade jag har under många år för rätten till abort. Det var för mig en självklar rättighet. Jag fasade för att få samma livsvillkor som de flesta kvinnor som jag mötte i min barndom. Jag ville resa ut i världen, utbilda mig och arbeta politikiskt. Inte låta barn stå i vägen för mitt eget självförverkligande.

En gång trodde jag att jag var gravid och tänkte göra abort. På den tiden hade inte den fria aborten ännu fått laga kraft, men vi som var unga visste hur vi skulle manipulera systemet.

Jag tänker ofta tillbaka på stunden då jag en kort tid efter min omvändelse förstod att min kropp inte var ”mitt tempel” utan den helige Andes tempel, att min kropp var köpt av Gud och inte tillhörde mig. Att jag hade en kallelse att förhärliga Gud i min kropp.

Den insikten förändrade hela min moral och min livsstil. Tidigare var också rätten till fri sex en självklarhet för oss som påverkades av 1960-och 1970-talets frihetsrörelse.

Alla mina ställningstaganden sedan dess, vare sig de är politiska eller moraliska, har en andlig infallsvinkel. Även när det gäller abort.

Jag som var en aggressiv förespråkare ändrade min inställning över en natt. Det var som om jag inte förstod vad som hände inom mig. Jag såg n­ågot som var svårt att förklara för mina kamrater på den t­iden: Barnet genom Guds ögon. Det var som om Andens kunskap kom innan jag fått bibel­ordets bekräftelse. Jag visste att jag måste så mycket jag kan och så mycket jag förmår rädda de oskyddade liven.

Gud såg varje människa när hon knappt var formad. Han skrev in alla dagar i livets bok innan de ens hade kommit. Han lät det lilla barnet i Elisabeths mage spritta till av glädje då han hörde jungfru Marias hälsing. Det var som om hans kallelse och hans livsuppdrag blev bekräftat innan han ens var född.

Profeten Jesaja säger att han blev kallad i moderlivet och att Gud nämnde hans namn innan han var född (Jes. 49:1). Livet börjar innan födseln och livet är heligt.

Men det går inte enbart vägra att medverka till abort. Man måste också vara med och ändra lagstiftningen så att det blir lättare för kvinnor att behålla sina barn, få stöd innan och e­fter graviditeten och få göra en familj lycklig som inte själva kan få egna barn.

Jag möter många människor som med alla medel vill få tyst i sina tankar. De använder olika meditationsmetoder, buddistiska och hinduistiska mantra för att hålla tankarna ifrån sig. Andra använder droger för att döva fördömelsen och skammens tankar som tränger sig på.

Finns det en väg att bli fri från all fördömelse? Jo, Bibeln visar på den vägen: Förlåtelsen och erkännandet av att den högre lagen verkligen existerar.

Paulus säger i Apostlagärningarna 23: ”Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till denna dag”.

Paulus och de andra apostlarna hade gjort inre djupa a­vgörande beslut. De skulle lyda Gud mer än människor.

Jag uppmanar alla kristna barnmorskor att gå denna väg.

Linda Bergling, pastor i församlingen Arken, Kungsängen

Fler artiklar från Debatt