01 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tänk efter noga angående SD

Många skumma eller halvskumma organisationer tycks ha en benägenhet att få stöd av så kallade ”nyttiga idioter”.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Det är en person som med i grunden goda avsikter, kanske halvt omedvetet, kommer att spela med i den farliga organisationens agenda, som i mindre eller större grad kan vara dold.

KGB hade Jan Guillou på sin tid och nu har Martin Kroon (Dagen 22/1) tagit på sig den rollen för Sverigedemokraterna.

Självklart får man inte vara naiv inför de avigsidor mångkulturen kan föra med sig, men de exempel han anför såsom månggifte, kvinnlig omskärelse med mera bestrids ändå av svensk lag.

Så du kristne, tänk efter både en, två och kanske tre gånger innan du stöder SD. Det är ungefär som vår dotter säger om de besprutade vindruvorna: De ska sköljas tre gånger, därefter kastas.

Lennart Davidsson, Örebro

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt