Debatt

”Guds hus” står för antidemokrati

Det vore bättre att vända tillbaka till Svenska kyrkans uppgift: Den kristna tron.

Guds hus i Fisksätra har två gånger varit föremål för prövning i Stockholms stifts dom­kapitel. Först angående om en församling kan samla in pengar till ett moskébygge. Sedan, om församlingen kan finansiera detta moskébygge med sina egna medel.

I båda fallen hade Stockholms stifts domkapitel inget att invända. Mission handlar enligt domkapitlet inte bara om dialog och samtal med andra religioner, utan också om att sprida islamisk tro när det skapar möjlighet till dialog.

”Alla som bor i Fisksätra tycker om idén” hävdar insamlingsstiftelsens PR-konsult Ola Vetter­gren i Mitt i Nacka (27/1). Men varför står inte den lokala katolska församlingen St. Konrad bakom insamlingen? Varför behöver det som kallas ett ”gräsrotsprojekt” 3,2 miljoner och PR-konsulter för att ros i hamn?

En av informationskanalerna för projektet är den antisemitiska arabisk-svenska nättidningen arabnyheter.info. Muslimska föreningens annonsering på hemsidan togs bort efter påtryckningar från Nackas kyrkoråd, men man använder alltjämt sidan som informationskanal. Där finns" ingenting olikt det som är vanligt förekommande i de stora svenska tidningarna" skriver muslimska föreningens styrelse i ett yttrande till kyrko­rådet.

Vad kommer moskén att användas till i sin dagliga verksamhet? Kommer moskén fortsätta att bjuda in tales­personer för anti-demokratiska Hizb-ut-Tahrir eller vara medarrangörer på konferenser med grenar av det pakistanska Tanzeem-e-Islami som önskar ett globalt kalifat och islamiskt envälde?

Kommer moskén fortsätta bjuda in medlemmar från antisemiten Yusuf al-Qaradawis europeiska fatwaråd (som för övrigt enligt en av imamerna Awad Olwan ”tillhör islams mittfåra”)?

Svenska kyrkan i Nacka har lovat att inte ha några åsikter om moskéns verksamhet. Men har det slagit församlingen och biskop Brunne, Koskinen och Wadensjö med flera att man legitimiterar anti-demokratiska strömningar och samman­hang där antisemitism är normaliserat?

Lägg till detta förskönandet av projektet betydelse och domkapitlet som ger sitt helhjärtade stöd.

Något är snurrigt i Stockholms stift. Det vore bättre att vända tillbaka till Svenska kyrkans uppgift: Den kristna tron.

Anders Lundberg, Frimodig kyrka, Nacka

Fler artiklar för dig