Debatt

Plantera fler församlingar – nu!

Plantering av nya församlingar är en ödesfråga för kristenheten i Sverige. Det skriver Jonas Melin, Kjell Larsson och Lars-Gunnar Jonsson från Svenska alliansmissionen.

###

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har inte någon kristen gemenskap i sin närhet och inte någon större kunskap om vad det kristna budskapet handlar om. Den kristna kyrkan har fått ett uppdrag, men hur går det egentligen? Sverigeundersökningen från 2011 visade att det under perioden 2000-2010 lades ner 550 församlingar i vårt land.

Under samma tidsperiod planterades drygt 100 nya. Siffrorna talar för sig själva. Vi lägger ner en församling i veckan, men startar bara en ny var femte vecka. Så kan det inte fortsätta. Det behövs många nya församlingar över hela Sverige. Behoven är enorma, inte minst i våra storstäder. Vårt uppdrag är att sprida evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det finns många intressanta och viktiga frågor att diskutera, men det här är en fråga som borde engagera alla. Vi tror att det är en överlevnadsfråga för kristenheten i Sverige.

Vi är övertygade om att den nuvarande situationen kräver att vi satsar fullt ut på mission och församlingsplantering i Sverige. Det handlar inte främst om att vi vill rädda något samfund, utan om att vi vill att Jesus Kristus ska bli förkunnad, känd och efterföljd i vårt land. Jesus är den enda vägen till Gud och han blir känd genom lokala församlingar som gör honom synlig och lever ut Guds rike. Vi håller med Bill Hybels när han säger att den lokala församlingen är världens hopp och därför är ett av Alliansmissionens övergripande mål att intensifiera församlingsplantering. Församlingsplantering är en del av missionsuppdraget och ett av de mest effektiva sätten att nå en nation med evangeliet. Vi vill utmana hela den svenska kristenheten att prioritera församlingsplantering. Vårt första gemensamma mål bör vara att vi ska plantera fler församlingar än vi lägger ner. Det finns förklaringar till att en och annan församling läggs ned, men det är inte okej att vi inte planterar nya.

Behövs det verkligen nya församlingar? Är det inte bättre att satsa på dem som redan finns? Vi tror att vi ska göra både och. Gud verkar givetvis i etablerade församlingar, men här vill vi ge ett par av de viktigaste skälen till att vi också måste plantera nya.

Målet med nya församlingar är att nå nya människor. Erfarenheten visar att nya församlingar når nya människor effektivare än etablerade församlingar, eftersom de är mer kreativa, mer missionsinriktade och har mer öppna sociala strukturer. Även i Jönköping, där Alliansmissionen har sitt centrum, finns det ca 100 000 människor som inte berörs av kyrkornas verksamhet. Om vi ska nå dem behövs nya församlingar också i Jönköping.

Nya församlingar utvecklar nya sätt att vara kyrka för vår tid. Nya församlingar har lättare att utveckla nya modeller och strategier och kan inspirera och utmana etablerade församlingar så att en hel rörelse förnyas och förändras. Det samfund som satsar på församlingsplantering kommer att få positiva effekter även i de etablerade församlingarna.

Var ska vi plantera dessa nya församlingar? Vi är övertygade om att nya församlingar behövs på platser och i sammanhang där det kristna vittnesbördet är svagt. Det kan vara städer, mindre orter, förorter eller bostadsområden. Det kan även vara i subkulturer och folkgrupper som inte nås av befintliga församlingar. Nya församlingar kan se ut på många olika sätt, men de måste vara gemenskaper där man följer Jesus Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen.

2008 gjorde samfundsledarna i frikyrkorna och EFS ett gemensamt uttalande om behovet av församlingsplantering i Sverige. Det har hänt en hel del sen dess, men inte tillräckligt. Församlingsplantering är fortfarande något som sker i marginalen och bara engagerar ett fåtal. Nu vill vi utmana både samfund och församlingar att göra detta till en huvudfråga. Därför undrar vi:

Var finns modet att lyfta blicken för att både se behoven och anta utmaningen att plantera nya kristna gemenskaper över hela vårt land?

Var finns församlingar som vågar ta steget att bli en moderförsamling och sända iväg medlemmar för att plantera en ny församling?

Var finns pionjärerna som är beredda att gå ut på skördefältet och bryta ny mark för Guds rike? Skörden är stor, men arbetarna få, sa Jesus och det gäller fortfarande. ”Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Jonas Melin, pionjärkonsulent i SAM

Kjell Larsson, missionsföreståndare i SAM

Lars-Gunnar Jonsson, missionssekreterare med ansvar för SAM:s arbete i Sverige

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig