29 november 2021

En tidning på kristen grundDebatt

RFSU vill avhumanisera kvinnors graviditet

RFSU sägs vara måna om kvinnors rätt till sin kropp, men när det gäller kvinnor som exploateras genom surrogatmödraskap verkar dessa rättigheter upphöra.

rättighet. Surrogatmödraskap är en form utav människohandel och ett brott mot mänskliga rättigheter.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Helgen den 12–14 juni anordnade organisationen RFSU sin årliga Kongress där även deras styrdokument, idéprogrammet fastställdes. Surrogatmödraskap fick en egen punkt där det framkommer att RFSU är positiva till att reglera överenskommelser om surrogatmödraskap i Sverige.

I idéprogrammet skriver RFSU följande: ”Personen som bär barnet blir inte förälder vid födseln, utan föräldraskapet finns hos den eller de som barnet bärs åt.” Senare i idéprogrammet läggs det till att RFSU:s positiva inställning till att reglera överenskommelser i surrogatmödraskapet ”innefattar bland annat att personen som bär barn ska ha rätt att fatta alla beslut om graviditeten, inklusive rätten att avbryta den samt ångra sig sedan barnet är fött.”

Frågan är då vem av parterna som väger tyngst i överenskommelsen, föräldraskapet efter födseln som ligger hos den som beställer, eller ångerrätten som ligger hos den bärande kvinnan?

RFSU sägs vara måna om kvinnors rätt till sin kropp, men när det gäller kvinnor som exploateras genom surrogatmödraskap verkar dessa rättigheter upphöra.

RFSU:s förbundsordförande, Kristina Ljungros, menar att begreppet surrogatmödraskap inte är optimalt. Hon säger att ordet värdgraviditet bättre beskriver företeelsen då det dels inte är fråga om ett mödraskap utan en graviditet, samt att det är könsneutralt, då inte enbart kvinnor kan bära barn.

Förutom att RFSU inte har tagit ställning till människovärdet och exploateringen av kvinnor, förnekas även den humanitära delen i en graviditet. RFSU vill därför avhumanisera graviditeten genom att taktiskt byta ut begreppet surrogat­mödraskap till "värdgraviditet".

RFSU argumenterar för detta eftersom begreppet surrogatmödraskap är sammansatt av surrogat som är synonymt med nödlösning och sämre ersättningsmedel samt mödraskap vilket dessa graviditeter inte syftar till i social eller genetisk mening. Ordet värdgraviditet beskriver bättre den mekaniska graviditet en kvinna opersonligt och känslokallt ska få kunna utföra.

Surrogatmödraskap är en form utav människohandel och ett brott mot mänskliga rättigheter. Oavsett hur det regleras öppnar det för en syn på barn som varor och kvinnor som behållare. Surrogatmödraskap är ett brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter och kränker deras värdighet. Ordet "värdgraviditet" är en verbal undanflykt som inte kan gottgöra för vad det egentligen handlar om.

Sarah Havneraas, statsvetarstudent vid Stockholm universitet och ambassadör för människorättsorganisationen Provita

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt