13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bra byta namn till Kristna seniorer

På kristen grund går det inte att ställa äldre – och inga andra – människor mot varandra.

Alltför ofta föreslås en organisations namnbyte som enda lösning när det istället ska handla om nytänk och mobilisering.

Men för RPG, som nu föreslås byta namn till Kristna seniorer, är det relevant.

För exempelvis PRO, Svenska Kommunalpensionärers förbund, SPF med flera handlar det i första hand om pekuniära pensions- och fördelningsfrågor med förankring på den politiska vänster-högerskalan.

Sådana frågor påverkar naturligtvis prioriteringar och fokus även för RPG/Kristna seniorer. Dock med den avvikelsen att den vilar på en uttalad ideologisk grund (kristna värderingar) till skillnad från exempelvis PRO och SPF vars förtroendevalda har sin tydliga partipolitiska hemvist i överensstämmelse med dessa intresseorganisationers rötter.

På kristen grund går det inte att ställa äldre – och inga andra – människor mot varandra. Tvärtom blir uppgiften att mödosamt och uthålligt granska och föreslå rättvisa reformer i den vardag som rör alla äldre.

En randanmärkning: Beskriv inte nya RPG/Kristna seniorer som ”en opolitisk organisation”. Det är självklart en partipolitiskt obunden politisk organisation på kristna grundvärderingar. Stort lycka till!

Ulf Lönnberg

Fler artiklar från Debatt