Debatt

Yoga kan begränsa människors andlighet

Jag efter­lyser mer frimodighet bland kristna i landet!

I ett avslutande svar till mig (3 juni) skriver Lars-Olof Isgren:

”Jag vänder mig mot en förkunnelse som gör att kristna beklagar sig över att yogan skapar dålig stämning på gymmet i stället för att finnas där med sitt vittnesbörd (...) Jag efterlyser en förkunnelse som befriar i stället för begränsar.”

Det håller jag med om, därför kan det väl inte vara mig han åsyftar med det. Av utrymmesskäl skrev jag inget i mitt förra inlägg om det frimodiga vittnesbörd som gavs på ett gympass och resulterade i att instruktören fick backa från yogan.

Detsamma hände på en skola i Rydaholm i april i år. När man ville införa yoga på lektionstid reagerade kristna föräldrar och sa ifrån eftersom skolan ska vara religiöst neutral. Självklart fick de rätt och skolan backade. Detta kallar jag frimodiga vittnesbörd som är befriande. Jag efterlyser mer frimodighet bland kristna i landet!

Isgren ser bara det goda med yoga och menar att man som kristen kan praktisera det. Det gör mig djupt oroad, men inte rädd, som han påstår.

Jag blir snarare bedrövad över att han inte ser farorna med yoga som kan binda och begränsa människan i andligt avseende. Han svarar inte på min undran över varför man kallar de ”rätta” kroppsrörelserna­ för yoga om det inte har med yoga att göra (jag har inget emot att träna kroppen, jag går själv regelbundet på gym)?

Ordet yoga är sanskrit och kommer av verbet "yuj", som betyder "att förena". Kroppen och sinnet sammanförs på ett högre plan, vilket betyder att människans medvetande förenas med det universella medvetandet. Källan till detta är hinduism.

Den välkände professorn vid Dialogcentret i Århus, Johannes Aagard, varnar för yoga då han säger att det inte finns några neutrala tekniker i utövandet av densamma.

Jag påstår att yoga för oss bort från Jesus, inte till honom! En kristen har allt han/hon behöver i tron på och i efterföljelsen­ av Jesus (Fil. 4:4-7).

Lars-Olof Isgren avslutar med uppmaningen att antingen följa hans eller "Bergstrands linje". Vad gäller mig har jag ingen linje som ska följas.

Men jag vill ödmjukt vara en förkunnare som likt Paulus (ingen jämförelse med hans person) försvarar och befäster evangeliet i enlighet med den kallelse Gud har gett mig. Jag uppmanar varje kristen att leva ut Jesu evangelium!

Claes-Göran Bergstrand

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig