Debatt

Respektera judarna – och historien

Är det den bilden av Sverige som regeringen vill ge omvärlden?

1 av 2

Tre gånger i år (!) har Unesco röstat om en resolution angående Tempelbergets status som lämnats in av sju arabiska nationer. Där nämns inte de judiska namnen på Tempelberget och Västra muren, bara de arabiska Al-Aqsa Mosque och Haram al-Sharif. Israel fördöms som "ockupationsmakt" och deras aktioner i östra Jerusalem.

När resolutionen lades fram i april röstade Sverige för. För tre veckor sedan, på Israels heligaste dag Yom Kippur, antogs den för andra gången av Unescos styrelse men då lade Sverige ned sin röst. Förra veckan röstade Världsarvskommittén (21 medlemsländer) för densamma med 10 röster, 2 mot och 8 nedlagda.

Resolutionen är ett ivrigt försök att "bevisa" att det judiska folket inte har någon historisk rätt till vare sig Tempelberget eller Västra muren. Ett fullständigt historielöst försök som visar hur förvirrad situationen är i Mellanösternkonflikten. Detta måste väl även Israelkritiker, såsom Göran Rosenberg, Anna Karin Hammar och Jan Guillou erkänna.

Mot bakgrund av den nuvarande regeringens kontroversiella beslut att erkänna en palestinsk stat, och utrikesminister Wallströms märkliga uttalanden om Israel, är Sveriges agerande i denna omröstning logiskt, men ack så bedrägligt. Det är att indirekt främja antisemitism. Är det den bilden av Sverige som regeringen vill ge omvärlden?

En israelisk professor, Nissim Dana, skriver följande i sin bok "Vem tillhör landet? Ny insikt i Koranen": "Landet Israel nämns åtta gånger i Koranen utan att det knyts till varken araber eller muslimer." Shejk Ahamad Adwan, muslimsk skriftlärd i Jordanien, skriver på sin Facebooksida: "Till dem som förvränger Koranen säger jag: Var har ni fått namnet Palestina ifrån, era lögnare, när Allah redan har kallat det 'Det heliga landet' och gett det till Israels barn intill domens dag. Det finns inget like till 'Palestina' i Koranen", menar han.

Rabbi Hillel Weiss säger till Breaking Israel News: "Tempelberget är centrum för världsfreden, och varje åverkan på den platsen, och även varje lögn som uttalas om den, tjänar bara till att skada denna fred." Om Weiss har rätt motarbetar regeringen sin ambition att vara förkämpe för fred i Mellanöstern.

Jag vädjar till Sveriges kristna ledare att på Bibelns och historiens grund uttala sitt stöd för det judiska folkets heligaste plats där även judars och kristnas rättigheter är självklara. Vårt lands politiska företrädare och andliga ledare ska väl hålla sig till sanningen!

Claes-Göran Bergstrand,

pastor, Hässelby

Fler artiklar för dig