Debatt

Absurt teologiskt Trump-stöd

Det vi bevittnar är en politiskt motiverad liberalteologi bland dem som ivrigast hävdar sig vara bibeltroende. Det skriver Micael Grenholm apropå det stora amerikanska kristna stödet­ för Donald Trump.

81 procent av USA:s vita evangelikaler röstade på en man som hyllas av både Ku Klux Klan och de nynazister som demonstrerade i Stockholm i lördags. Flera inflytelserika kristna ledare har öppet givit sitt stöd till en president som nu utsett en antisemit och vit makt-förespråkare som chefsstrateg för sin administration (Steve Bannon). Hur kunde det bli så här?

Uppenbarligen är långt ifrån alla amerikanska kristna övertygade nynazister, och detta val har kännetecknats av att väldigt många känner att de väljer det minst dåliga av två usla alternativ. Många har helt enkelt resonerat att abort och konservativa domare i Högsta domstolen vägde tyngre än arbete mot klimatförändringar och för ekonomisk jämlikhet.

Men samtidigt uttrycker det kristna stödet för Donald Trump en stor tolerans gentemot fascistiska och rasistiska idéer, som i flera fall har motiverats teologiskt.

Denna nya ”Trump-teologi” är häpnadsväckande ytlig och använder sig av Bibeln på ett otroligt problematiskt sätt. Många har talat om Trump som en modern kung Kyros, en omoralisk och ogudaktig kung som Gud ändå kunde använda för att välsigna sitt folk (Esra 1:1-4).

Det är ett absurt resonemang som lika gärna kan användas om Clinton, Obama eller Hitler – ändå har det varit ett av de mest populära kristna argumenten för att stödja Donald Trump. Hans omoral och ogudaktighet (han har vid upprepade tillfällen sagt att han aldrig bett Gud om förlåtelse) är då något gott.

Kristna uppmanas även att främst tänka på sina egna intressen, i strid med den grundläggande bibliska etiken om att behandla alla som man själv vill bli behandlad (Matt 7:12). Trots att Trump vill registrera alla USA:s muslimer och förbjuda syriska flyktingar att komma in i landet på grund av deras religion så har kristna ledare sagt att han står för religiös frihet. Detta för att de tror att han kan göra det lättare exempelvis för kristna företagare att vägra sälja tjänster till homosexuella.

Donald Trump blir en Konstantingestalt som ska rädda de kristna genom att rikta statens ilska mot muslimer, invandrare och etniska minoriteter i stället (de två senare grupperna innehåller dock paradoxalt nog många kristna).

Likt kristna sverigedemokrater argumenterar många Trumpsympatiserande pastorer och teologer för att infödda medborgare är viktigare och mer prioriterade att hjälpa och skydda än utlänningar och invandrare. Bill Johnson, pastor i Bethel church, skrev exempelvis detta i en uppmärksammad text som försvarade Trump – ändå går det stick i stäv med 3 Mos 19:33-34 och Matt 25:35. Ingenstans uttrycks denna princip i Bibeln, men den beskrivs som biblisk!

Vi behöver inte blicka tillbaka långt i historien för att finna stora kristna rörelser som hade en extremt perverterad bibeltolkning.

Mängder med teologer och präster i Nazityskland menade att Jesus var arier och att judar är Guds fiender. Likaså tyckte tusentals kristna ledare i apart­heidregimens Sydafrika att Gud hatar rasblandning och att den vita rasen är överlägsen.

Dessa rörelsers bibeltolkning var så korrupt att den knappt kan kallas kristen, men de hindrade dem inte från att bli populära.

USA:s evangelikaler har länge ägnat sig åt att vrida Bibelns texter på högst tveksamma sätt för att motivera kapitalism, militarism och konservatism. Det bibelbruk som är ämnat att försvara Donald Trump är dock på en helt annan nivå, då man inte hymlar med att försvara det som är ont och rasistiskt.

Det vi bevittnar är en politiskt motiverad liberalteologi bland dem som ivrigast hävdar sig vara bibeltroende.

För att kämpa mot detta måste vi ägna mycket tid åt att förstå Guds ords budskap som det ursprungligen menades, och stå fast vid det även när det omgivande samhället hårdnar.

Micael Grenholm, författare och debattör

Fler artiklar för dig