Debatt

Även MP önskar tuffare vapenexportregler

Ekonomiska överväganden får inte gå före mänskliga rättigheter.

Marsch mot vapenexport. ”Vapen är inte vilka varor som helst och måste regleras tuffare.” Det skriver Bodil Valero och Pernilla Stålhammar från MP.

Kristdemokraterna Sofia Damm och Edvard Agrell skrev i Dagen (30 november) om regeringens kommande förslag för nya regler för den svenska vapenexporten. Låt oss ge en kort respons, trots att det gått en tid sedan deras inlägg. Vi välkomnar kristdemokraternas engagemang och hållning i frågan – ju fler partier som driver på för en tuffare linje, desto bättre förutsättningar finns det för att få till en skarp lagstiftning. Samtidigt vill vi tillbakavisa några missuppfattningar i artikeln.

Regeringens hållning är och förblir tydlig: vi vill se en skärpt vapenexportkontroll – också vad gäller följdleveranser – gentemot icke-demokratier och länder där det förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi vill införa ett demokratikriterium i det nya regelverket, vilket också har ett brett stöd av riksdagspartierna. Vi vill också förbättra tillsynen och öppenheten för att förstärka möjligheten till demokratiskt ansvarsutkrävande vad gäller export av krigsmateriel.

Vi delar våra kristdemokratiska kollegors önskan om att snart se den nya lagstiftningen på plats. Det är dock värt att påminna om att sedan Krigsmaterielexportöversynskommittén lämnade sitt slutbetänkande i mitten på 2015 har en mycket bred remissrunda genomförts. Synpunkter från cirka 75 instanser har hämtats in och ett omfattande arbete vidtagits inom Regeringskansliet för att omsätta kommitténs förslag och remissynpunkterna till ett riksdagsförslag. Avsikten är att under våren 2017 lägga fram en proposition om en ny krigsmateriellagstiftning.

Det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Sverige ska handla med civila varor och ha kontakter med länder, även om de är demokratiskt tveksamma. Det kan bidra till ökad öppenhet och att främja mänskliga rättigheter. Men vi ska inte göra det med krigsmateriel. Vapen är inte vilka varor som helst och måste regleras tuffare. Det tror vi att Kristdemokraterna håller med om.

Damm och Agrell rör dessvärre ihop regeringens export- och handelspolitik med frågan om vapenexport. Det är olyckligt eftersom export av försvarsmateriel styrs av ett särskilt regelverk med egna tillståndsförfaranden, vilket Damm och Agrell förstås känner till.

Ekonomiska överväganden får inte gå före mänskliga rättigheter och säkerhet eller strida mot svensk utrikespolitik. Den ordningen stärks med de skärpningar som partierna kommit överens om.

Pernilla Stålhammar,

riksdagsledamot, ledamot av exportkontrollrådet­ och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna

Bodil Valero,

Europaparlamentariker och föredragande­ för parlamentets betänkande om vapenexportkontroll för Miljöpartiet de gröna

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig