11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fridolin, jag förstår inte din tystnad om utvisningarna!

För inte så många år sedan stod du på barrikaderna och kämpade för att de apatiska flyktingbarnen och deras familjer skulle få stanna i Sverige.

Du varnade för att riksdagen var på väg att göra något alldeles oanständigt och du gick hårt åt de riksdagsledamöter som tänkte rösta nej till en amnesti i april 2005.

Socialdemokrater och moderater röstade ändå ner förslaget om amnesti med röstsiffrorna 171 mot 124. Ditt parti kämpade, liksom kristdemokrater, centern, liberalerna och vänsterpartiet, och röstade för en amnesti.

Nu ställs åter krav på en amnesti för barn och unga, denna gång ensamkommande, många gånger föräldralösa, barn och unga med medborgarskap i ett land där våld och kaos råder. Säkerhetsläget i landet bedöms förvärras framöver och svenska medborgare avråds från att åka dit. Personal som medföljer de unga som tvångsavvisas vågar själva inte ens stiga av planet när det landat på flygplatsen i Kabul.

Afghanistans vice flyktingminister uttalade den 2 juni att det inte är förenligt med internationell rätt att utvisa till Afghanistan idag. Hon påpekar att 31 av 34 provinser är osäkra. Den afghanska regeringen klarar inte av att skydda varken dem som tvingas på flykt inom landet eller de som utvisas från andra länder. Det finns ingenstans där de från Sverige utvisade kan få skydd eller garanteras säkerheter

Mot denna bakgrund kan jag inte förstå din tystnad när tonåringar och unga människor som tagit sin tillflykt till vår land hämtas från skolor och familjehem för att sättas i förvar i väntan på tvångsutvisning till ett krigshärjat Afghanistan

De familjer, gode män, skolor, och nätverk som tagit emot dessa unga ropar med förtvivlan: Vi står inte ut. Vi skäms för denna inhumana behandling av unga ensamkommande flyktingar. De har rotat sig och litar på oss. Sluta avvisa dem!"

Civilsamhället har ställt upp och bjudit in dessa ensamkommande till sina sammanhang. De unga har rekordsnabbt lärt sig svenska, klarat skola och byggt vänskapsrelationer. Det här är skötsamma ungdomar. De har funnit hopp och framtidstro i vårt land. De kommer att bli resurser i arbetsliv och samhällsbyggande.

Så ska allt detta slås sönder och ödeläggas.

Gustav Fridolin, återfinn den moraliska kompass som var din ledstjärna 2005. Lyssna till ert ungdomsförbund. Använd ditt politiska mandat till att utverka ett stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Marianne Andreas,
lärare och pastor 

Fler artiklar från Debatt