Debatt

KD: Utred frivillig sambeskattning

Av samma anledning som vi är emot tvångskvotering av föräldraförsäkringen ska familjerna själva få besluta om vilken beskattningsmodell som ska tillämpas, skriver debattörerna.

I fredags skrev professor Jan Blomgren på denna debattsida om problematiken med få, om ens några, alternativ i familje- och skattepolitiken. Vi håller med Blomgren om att möjligheten till frivillig sambeskattning är ett alternativ som är värt att utreda. För att få ihop livspusslet behöver Sveriges familjer fler alternativ.

Familjen är samhällets minsta byggsten. Samhället ska stödja de små gemenskaperna och besluten ska fattas så nära de som påverkas av besluten som möjligt. Många politiker vill gärna gå in och detaljstyra familjer, men det är inte deras uppgift. Däremot kan politiken underlätta i familjers vardag genom att öka deras frihet.

För omkring 40 år sedan avskaffades sambeskattningen i det svenska skattesystemet. Reformen innebar att skatten numera beräknas på varje individ – inte per familj. För många familjer resulterade borttagandet av sambeskattningen att de fick betala mer i skatt trots oförändrade inkomster.

Det finns en orättvisa i det svenska skattesystemet. Två familjer med lika stora bruttoinkomster kan tvingas betala olika mycket i skatt, vilket beror på marginalskatterna. Detta får till följd att en familj med två löntagare som tjänar 300 000 kronor var betalar mindre i skatt än en familj där löntagarna tjänar 500 000 och 100 000 kronor trots att den totala bruttoinkomsten är lika stor. Trots att den ena löntagaren tjänar betydligt bättre innebär det inte att familjen totalt sett tjänar mer pengar. Tvärtom får den familjen betala flera tusenlappar extra i skatt årligen. Det är inte rimligt.

Det är få som förordar en obligatorisk sambeskattning, däremot bör det vara möjligt för de familjer som så önskar att själva besluta om sambeskattning. Av samma anledning som vi är emot tvångskvotering av föräldraförsäkringen tycker vi att familjerna själva ska få besluta om vilken beskattningsmodell som ska tillämpas. Det är familjen och inte politikerna som vet vad som fungerar bäst för familjen.

För att sambeskattningen ska vara rättvis mellan familjens båda inkomsttagare är en viktig faktor att paret delar på pensionsavsättningarna. En framtida ekonomiskt god tillvaro som pensionär ska inte vara beroende av att den högst välbetalda familjeförsörjaren finns kvar i familjen.

Möjligheten till frivillig sambeskattning finns i många andra europeiska länder. I Tyskland använder sig en stor andel av familjerna sig av sambeskattningen, då det underlättar deras tillvaro såväl praktiskt som ekonomiskt.

Kristdemokraterna i Stockholms län, det näst största kristdemokratiska distriktet i landet, har bifallit en motion till rikstinget om en utredning av möjligheterna till sambeskattning. I utredningen ska även pensionsavsättningarna ingå. Vi hoppas att rikstinget i höst bifaller motionen så att en utredning genomförs.

En frivillig sambeskattning skulle möjliggöra för många familjer att spara tusentals kronor årligen och därmed öka familjernas frihet. Det kan vara ett av många steg som behöver tas för starkare familjer.

Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD), Solna

Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD), Lidingö

Sten Dybeck, ersättare i KD:s distriktsstyrelse i Stockholms län

Fler artiklar för dig