Debatt

Beslutet öppnar för enstatslösning

President Trump lär, enligt egen antydan, ha ett kort i bakfickan. Varför då inte syna detta? Nu har Trump tillmötesgått Israels önskan och kanske särskilt Netanyahus att erkänna Jerusalem som staten Israels huvudstad, varför Trump bör kunna ställa ett motkrav på den israeliska regeringen.

Synar man Trumps kort som ska uppväga erkännandet skulle det rimligen vara att Israel accepterar enstatslösningen! Tvåstatsidén är död! Israel har gjort sitt bästa att steg för steg omöjliggöra den. Nu får Netanyahu finna sig i att bara en gemensam stat är möjlig. Det går inte att åstadkomma ett för palestinierna sammanhängande område, då hela Västbanken är perforerad av bosättningar.

Det trumpska erkännandet är provocerande för palestinierna, varför återigen blodiga demonstrationer är att vänta. Ingendera parten är betjänt av detta. Allt bör göras för att undvika detta. Nu bör Trump och omvärlden ställa ett absolut krav på Israel att äntligen acceptera demokrati för alla människor boende i Israel där Västbanken och Gaza utgöra naturliga delar.

En enhetsstat skulle innebära att Netanya­hus krav på judiskhet inte är rimligt. Det är ju inte vanligt bland länder i omvärlden att en stat bygger på särdrag typ judiskhet eller liknande på sina medborgare. Den israeliska hållningen gentemot palestinierna har därtill tydliga drag av rasism och apartheid, varför den kulturella sionismen à la Martin Buber nu skulle kunna förverkligas. Israel skulle äntligen kunna förvandlas till en fullödig demokrati! Principen om en person, en fullvärdig röst skulle genomföras precis som det är i alla demokratiska stater i omvärlden.

Det är möjligt att denna enstatslösning med tiden skulle kunna leda till att medborgare av palestinskt ursprung skulle bli i majoritet, varför israeler redan från starten bör vänja sig vid tanken om likvärdighet. Redan nu är detta helt naturligt för många israeler, varför majoriteten efterhand måste komma till samma insikt!

Lars Hedlin, Umeå

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig