Debatt

Birgitta Svensson: Våld har blivit vardagsmat, men bön förändrar

Genom bön, evangelisation och vår blotta närvaro, har vi möjlighet att påverka.

I Rapports kvällssändning den 21 december 2017 rapporterades om det ökande våldet i Sverige. Ett nytt fenomen var en så kallad dödspatrull, där fyra unga män mot betalning dödade människor. I inslaget visades också ett klipp där två av gängmedlemmarna agerar i en dödsskjutning. Trots detta och trots att man misstänker att gänget varit inblandade i ett tiotal mord kan de inte gripas, åtminstone inte för någon längre period.

Hur ser då Polisen på antalet ouppklarade brott i Sverige? ”Vi får vara nöjda om en tredjedel av brotten klaras upp, med tanke på rådande omständigheter”, var svaret från biträdande polischef Mats Löfving.

Vad är då ”rådande omständigheter”? Enligt Polisen är allmänheten ovillig att vittna, då det finns dödshot, och risken för andra repressalier är stor. Det finns inte heller resurser, att enbart med Polisens hjälp klara upp de begångna brotten, men underligt nog sa sig Polisen vara nöjd med sin insats, trots att dessa mord tar resurser, så att utredning av andra våldsdåd får stå tillbaka.

Två tredjedelar av brott som begås klaras alltså inte upp! Är inte detta en hisnande tanke?

Polisen klarar alltså, av förklarliga skäl, inte sin uppgift, utan efterlyser samarbetspartners som socialtjänst, frivilligarbetare, Tullverket med flera, för att få bukt med våldet som till största delen finns i våra förorter.

Dock utelämnade Polisen en viktig grupp av medarbetare, nämligen vi kristna! Genom bön, evangelisation och vår blotta närvaro, har vi möjlighet att påverka. Vi kan gå ” bönepromenader” i ”utsatta områden”. Bön förändrar! Har vi inte möjlighet att fysiskt vara på plats, så verkar också Gud på distans, så varför inte be över telefonen med en medkristen!

Det finns också andra möjligheter, till exempel att bibelskolor och evangelisationsteam från våra invandrarkyrkor på regelbunden basis går ut med sitt budskap i förorter som Akalla och Rinkeby.

Som kristen har jag uppgiften att be för människor i ansvarsställning i vårt land enligt 1 Tim 2:1. Har vi kanske inte uppfattat vikten av den uppmaningen? Faktiskt ges detta som en uppmaning av hög prioritet! Låt oss ta med denna bön dagligen! Kom också ihåg att vad två kommer överens att be om: så fort vi kommer överens om något börjar Herren att agera!

Avslutningsvis: Kom ihåg att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Bön förmår och bön förändrar!

Birgitta Svensson, Hässelby

Fler artiklar för dig