Debatt

Smer får inte bli verktyg för politiska agendor

Som vi betonar i våra respektive artiklar (den 6 februari och 13 februari) tar Smer enligt sin rapport från i höstas inte ställning i dödshjälpsfrågan. Rapporten ger i mycket ett gott underlag för fortsatta samtal i en viktig etisk fråga. Men att Smer inte tar ställning förpliktigar, vilket innefattar bland annat hur enskilda ledamöter och sakkunniga bidrar till den fortsatta diskussionen.

Att beskriva invändningar mot legaliserad dödshjälp som en "oreflekterad hållning" öppnar knappast upp för den goda debatt som Smer efterfrågar. Hade det varit oproblematiskt om en Smer-representant hade gett samma beskrivning av den motsatta positionen – att viljan att legalisera dödshjälp skulle vara en oreflekterad hållning?

Även invändningen att patienter kan känna pressen att be om dödshjälp i tron att de ligger samhället och anhöriga till last kan inte bara viftas bort som irrelevant.

Smer är en viktig röst i den medicinsk-etiska debatten, som med all säkerhet kommer bli allt hetare. Därför är det viktigt att Smer inte får bli ett verktyg för politiska agendor.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen

Fler artiklar för dig