09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Socialdemokraternas skeva pluralismsträvan

Påståendet att svenska kristna religiösa friskolor segregerar Sverige, är som att säga att det svenska språket har en segregerande natur.

Debatten har tagit fart gällande de religiösa friskolornas vara eller inte vara, och denna gång är det Socialdemokraterna som tar täten, i samband med framläggningen av sitt vallöfte att förbjuda dem. Argumentet sägs vara att religiösa friskolor är en faktor som ökar segregationen i vårt svenska samhälle.

Detta är ett ihåligt och vagt argument för att stänga de cirka 70 religiösa friskolorna som vi har i Sverige, där den stora majoriteten av dem är kristna, medan ett antal är muslimska respektive judiska. Alla dessa skolor följer den svenska läroplanen och inspekteras regelbundet av Skolinspektionen, för att inte avvika kunskapsmässigt från de kommunala skolorna. Värdegrunden måste alltså vara densamma för alla skolor, oavsett bakgrund.

Europakonventionen slår fast och skyddar mänskliga rättigheter genom att staten ska respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

För att inleda med de kristna skolorna är det omöjligt att dessa leder till segregation; Sverige vilar på en kristen grund – det är inte oväsentligt att Sverige endast har två sekulära helgdagar: första maj och nationaldagen. Resten är hämtade från den kristna tron. Påståendet att svenska kristna religiösa friskolor segregerar Sverige, är som att säga att det svenska språket har en segregerande natur.

De muslimska friskolorna skyddas av Europakonventionen och har således all rätt att finnas. Så länge dessa följer skolplanen, kommer de inte avvika från andra kommunala skolor. Skulle det visa sig att de avvikit, har de ändå inte kunnat göra stor skada eftersom de inte är många.

Vad gäller de judiska friskolorna, hade dessa undantagits enligt Socialdemokraterna förslag. Denna särbehandling kan på intet sätt anses vara rättvis gentemot de andra religiösa friskolorna. Argumentet var ju att religiösa friskolor genererar segregation.

Vi bör också ha i åtanke att detta förslag kommer från ett parti som säger sig sträva efter ett pluralistiskt samhälle, präglat av mångfald. Allt tycks peka på att denna mångfald i sin tur, kantas av en enfaldig syn.

Ante Tepic, masterstudent statsvetenskap

Fler artiklar från Debatt