Debatt

Centerpartist: Adaktusson är besatt av muslimer

Varje gång Lars Adaktusson försöker härma Sverigedemokraterna går några röster till dem och inga till Kristdemokraterna, skriver Alen Musaefendic (C).

1 av 2

Lars Adaktusson, europaparlamentariker för Kristdemokraterna, är integrerad i det svenska samhället. Han har ett jobb, han talar svenska och han följer lagen. Av alla hurraropen på Facebook att döma har han också ett rikt socialt liv. Men är han verkligen svensk?

Om vi tittar på de kriterier som han själv ställer upp är svaret nej. Hans nya slogan lyder: ”Ett jobb gör dig inte svensk”. Värderingarna spelar minst lika stor roll, menar han, och föreslår ett antal förbud för att tvinga fram dessa värderingar och på så sätt skapa ett harmoniskt samhälle. Förbuden, tonen och besattheten av en specifik religiös grupp, strider mot själva definitionen av svenska värderingar.

Adaktusson svarar: Jag tänker inte vara passiv inför islamism

Det är hans parti som har röstat för den grundlag där det står att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. I samma lagparagraf står det att det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet med mera.

Kristdemokraterna har också röstat för att Europakonventionen gjordes till svensk grundlag. Europakonventionen säger i artikel 9 att var och en har frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

Allt detta har Lars Adaktussons parti röstat för. Det är de här formuleringarna som är centrala delar av vad vi i dag kallar för svenska värderingar.

Och ändå är det Adaktusson som nu förespråkar förbud mot böneutrop i hela landet. Ändå är det han som förespråkar förbud av all utländsk finansiering av specifikt moskéer i Sverige. Ändå är det han som vill förbjuda problematiska inslag i muslimska skolor men låta liknande problem i andra friskolor fortgå. Hans fixering vid just muslimer är skrämmande.

Adaktusson föreslår, kort sagt, flagranta brott mot mänskliga rättigheter. Nu låter det kanske som jag att jag absolut vill ha böneutrop, religiösa friskolor och utländsk finansiering av moskéer. Jag skulle lätt kunna leva utan alla tre. Men det handlar inte om mig. Det handlar om principer, och det handlar om lika behandling av alla svenskar, oavsett vilken religion de tillhör. Adaktussons förslag riskerar att bryta ner vår demokrati bit för bit.

Vill man vara drastisk kan man säga att Adaktusson säljer ut sin och Kristdemokraternas själ. KD:s partiprogram förespråkar religionsfrihet än i dag, Adaktusson gör det inte.

Adaktussons nya slogan "Ett jobb gör dig inte svensk" andas desperation. Varje gång han försöker härma Sverigedemokraterna går några röster till dem och inga till Kristdemokraterna. Ser inte Adaktusson att andra religiösa, muslimer såväl som judar men även ateister som värnar religionsfriheten kan vara allierade? Varför gör han dem till motståndare? Hans förslag är symbolpolitik av det lägsta slaget, och de går helt enkelt inte att genomföra. Vi kan, till exempel, inte ensamma ändra i Europakonventionen. Policyförslag bör vara evidensbaserade. Adaktusson röstfiskar på sakfrågor som kan låta rimliga men som bygger på rädsla och chauvinism.

Jag sträcker nu ut en hand till Lars Adaktusson och ber honom tänka om. Och jag möter honom gärna i en debatt så snart som möjligt.

Alen Musaefendic, riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms stad

Fler artiklar för dig