Debatt

Kyrkor, var står ni egentligen i frågan om samboförhållanden?

"När man till och med kan höra pingstvänner svaja i homosexfrågan, börjar man verkligen undra var frikyrkorna står."

Det är inte lätt att veta vad dagens frikyrkor står för i olika tros- och livsstilsfrågor. Ibland kan företrädare för samma samfund ge olika svar, och inte sällan uttrycker de sig väldigt luddigt.

För 20–30 år sedan var det en självklarhet i många frikyrkor att sex är något som enbart får utövas inom äktenskapet. I dag ser vi hur samboförhållanden blivit alltmer accepterat, även i mer konservativa frikyrkor som Pingströrelsen och Evangeliska frikyrkan. När man till och med kan höra pingstvänner svaja i homosexfrågan, börjar man verkligen undra var frikyrkorna står.

Inte bara otukt, även girighet tillåts breda ut sig. Dagen kunde tidigare i år (den 17 januari) berätta att en grupp pingstvänner vunnit miljonbelopp på Postkodlotteriet. Tidningen ställde inte en enda kritisk fråga, vilket jag bara kan tolka som att hasardspel numera är accepterat i dagens kyrkor. En ståndpunkt som går på tvärs mot många av de protestantiska kyrkornas historiska syn.

En bakgrund till den nuvarande situationen tror jag är att många uppfattningar rörande tro och livsstil i många frikyrkor har varit underförstådda, snarare än klart uttryckta. Det har gjort att när förändringar väl kommer, kommer de smygande. Jag kan inte minnas att sambofrågan inom något samfund har varit föremål för ett officiellt beslut, som föregåtts av en öppen debatt, där man fastslagit att man tidigare tolkat Bibeln fel och att det numera är att okej att bo sambo.

Man kan ha olika uppfattningar i själva sakfrågorna, huruvida det ena eller det andra är synd eller inte. Det jag främst reagerar mot är otydligheten inom många samfund. Är sex utanför äktenskapet eller storskaligt hasardspelande okej eller inte? Det är en fråga om uppriktighet, att folk har rätt att veta var kyrkorna står. Det är också en fråga om att ge ett klart vittnesbörd, att vissa företeelser – som otukt eller girighet – står i strid med Guds lag och kräver omvändelse.

I dag får man nästan söka sig till rörelser utanför den traditionella kristenheten, som Mormonerna eller Jehovas vittnen, för att få tydliga svar. Varför kan man inte få det av de traditionella frikyrkorna?

Kenneth Nyman

Fler artiklar för dig