30 november 2021

En tidning på kristen grundDebatt

"Sekulariseringen ett resultat av antikristen ideologi"

Guds församling måste resa sig upp i bön för att bryta den ideologiska inriktning som Sverige fått genom snart hundra år av socialdemokratiskt maktinnehav och som har varit skadlig för Sverige, skriver Anders Gerdmar i sin slutreplik.

###
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Det sägs att sovjetledaren Nikita Chrusjtjov berömde den svenska socialdemokratin: Ni har lyckats bättre med avkristningen än vi! Om det är en skröna eller ej vet jag inte. Men faktum kvarstår: Sverige rankas i dag som världens mest sekulariserade land och det är inte minst ett resultat av att en i sina rötter antikristen ideologi format landet.

Min artikel handlade aldrig om partipolitiska dagsfrågor. Tönnängs påpekanden om att flera partier i dag står bakom samma saker som jag kritiserar i min artikel är korrekta, även om han fantiserar om att jag inte skulle vara för allmän rösträtt. Fransson Malm frågar också av någon märklig anledning var jag står när det gäller kvinnors rättigheter. Självklart är jag och högskolan för lika möjligheter för alla. Demokratin är nödvändig och viktig.

Jag vänder mig heller inte emot människor. "Den kamp vi har att utkämpa är inte emot kött och blod utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld" (Ef 6:12). Det är en ideologisk och ytterst andlig strid mellan olika system. Och med bästa vilja i världen kan man inte säga att det politiska system som Marx formade "till alla lycka bär". Men det är intressant hur störande det är när någon ifrågasätter socialdemokratin.

Läs mer: Peter Tönnäng: Fel att skylla negativa utvecklingen på socialdemokratin

Min artikel var inte ett inlägg i valdebatten, den kom ju efter valet. Den var och är ett upprop till fortsatt bön om ett historiskt regimskifte i Sverige.

Varför ska teologer och andliga ledare bry sig? För att vi ska be för ”kungar och alla som har makt” så att vi som Guds församling kan leva ett lugnt och stilla liv. Ytterst är detta för att kunna förkunna evangelium och leva ut en kristen livsstil; Sveriges största problem är alla de som går förlorade.

Och en stor förändring mot en kristet präglad kultur behövs. Gamla gränsstenar som hade etablerats under 900 år av kristen kultur i Sverige har successivt flyttats, med socialdemokratin som främsta aktör, understödd av kommunister och socialister och i senare tid av miljövänstern. Men ”flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest” (Ords 22:28).

Läs mer: Hur står det till med demokratin, Gerdmar?

Min poäng är alltså att Guds församling måste resa sig upp i bön för att bryta den ideologiska inriktning som Sverige fått genom snart hundra år av socialdemokratiskt maktinnehav och som har varit skadlig för Sverige. Det handlar inte om många goda reformer som skett, ibland genom socialdemokratin, ibland genom samarbete med andra partier. Utan det handlar om det samhällsbygge för vilket socialdemokratin varit den främsta och mest styrande ingenjören. Jo, också Reinfeldt & co flyttade in i det bygget och gjorde det genom en S-variant av moderat politik. För i varje svensk bor en liten socialdemokrat och vi bor alla i det bygge som socialismen rest.

Läs mer: Micael Grenholm: Kristen tro är varken höger eller vänster

Ingenjörerna behövde byta ideologisk grund och börja forma en ny människa med en socialistisk ideologi som i grunden är antikristen, även den i sina varianter kan ta sig vänliga uttryck.

Till grund för samhällsomvandlingen låg en filosofi som påverkat makarna Myrdal: värdenihilismen, vars moderna parallell är postmodernismen. Att "tron på objektiva värden var en av de farliga föreställningsrester som stod i vägen för framstegen" (Strang, 2003). Det innebär att "det inte finns rätt eller fel, det inte finns sant eller falskt".

Just avsaknaden av absoluta värden, gränsstenar, är förutsättningen för den sociala ingenjörskonsten. Då gällde det äganderätten, familjen, kyrkan och skolan, men också att bana väg för tvångssterilisering och abort, i dag gäller det för mänsklig existens så fundamentala saker som om det finns pojke och flicka eller om två män eller två kvinnor (eller fler) kan gifta sig med varandra. Den nuvarande regimen har också gynnat genusideologi och normkritik, något som ligger i linje med både värdenihilism och postmodernism. Men utan normer blir det anarki, och det är det vår fiende vill ha.

Läs mer: John Derneborg: Att rösta vänster är inte det mest kristna

Frågan är då: Ska kristna fortsätta förnöjsamt leva i detta bygge? Eller ska vi i bön sätta ner foten? Ska vi acceptera att RFSU och RFSL sköter våra barns och barnbarns sexualundervisning, ska vi acceptera att det varje dag dör 100 barn i abort? Ska vi acceptera en regim som ännu mer sätter betsel i munnen på både kyrkor och samfund och med strypta bidrag vill tvinga ner de kristna på knä?

De vapen vi har är mäktigare än partipolitik. Så Guds folk: låt oss resa oss upp i bön, sätta ner foten och säga: hit men inte längre! Låt oss ta tillbaka initiativet, återupprätta grundvalarna och återställa stigarna så att man kan bo i landet.

För inte ska väl Chrusjtjov få rätt i att avkristningen lyckats? Nej, Herren har goda planer, och när vi ber vill han ge oss ett nytt Sverige.

Anders Gerdmar, docent i teologi och rektor för Skandinavisk teologisk högskola

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt