17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Joakim Hagerius: Partipolitik lämpar sig inte för ökenprofeter

Det finns skäl att vara ödmjuk inför att abort kan vara ett etiskt dilemma, samtidigt som man står fast i övertygelsen att livet är heligt, skriver Joakim Hagerius i sitt svar till Kristna värdepartiet.

Kristna värdepartiet och Mats Selanders engagemang för det ofödda barnets rätt är hedervärt. I detta är vi ”medkämpar”. Dagens linje är att verka för en nollvision i övertygelsen om att livet är en gåva från Gud och att det inte är människor som ska styra över dess gränser.

Kristna värdepartiets artikel: Vi tror oss ha kallelse som profetröst i Sverige

Det är en viktig uppgift att påverka politiken och samhällets värderingar så att abort inte ses som en absolut rättighet utan som en sista möjlighet – en utväg när alla andra vägar är prövade. Och när den medicinska vetenskapen dessutom gör framsteg och kan rädda barn allt tidigare finns det starka skäl att också verka för att sänka gränsen för sena aborter.

Men, vid en graviditet finns två skyddsvärda individer – barnet och kvinnan – som båda behöver värnas och särskilt vid sena aborter finns inte sällan komplicerade sociala förhållanden att ta hänsyn till. Det är två exempel på att det finns skäl att vara ödmjuk inför att abort kan vara ett etiskt dilemma, samtidigt som man står fast i övertygelsen att livet är heligt.

Den som vill verka för en attitydförändring vid livets början gör klokt i att balansera frågan så att ett verkligt samtal kan föras och positioner förändras. I det opinionsarbetet finns Dagen, och borde kunna betraktas som en medkämpe även för Kristna värdepartiet och dess sympatisörer som enligt Selander "vill ta så många steg som någonsin är möjligt gentemot ett livsbejakande samhälle, även om ett abortförbud aldrig blir verklighet."

Jag vidhåller, partipolitik lämpar sig inte för ökenprofeter.

Joakim Hagerius, opinionsredaktör

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius är tidigare opinionsredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar