Debatt

Så ändrar ni församlingskultur

Det räcker inte att göra handlingsplaner och sätta upp mål om man vill skapa förändring. Det är nödvändigt att förändra kulturen om förändringen ska bli bestående, skriver Jonas Melin.

Vi skapar kultur genom vad vi firar. Om vi vill ha en församling som uppskattar mångfald och olikheter kan vi fira olikheterna, skriver Jonas Melin. foto: privat

Alla församlingar har en kultur. Det har förresten alla sammanslutningar av män­niskor (familjer, föreningar, företag med mera). Kulturen i en församling handlar om hur saker och ting fungerar i just den församlingen. Det som sitter i väggarna, som man brukar säga. Kulturen är det som sker automatiskt när ingen talar om hur vi ska göra.

I mitt arbete besöker jag många olika församlingar och jag har observerat hur olika kulturen kan vara i olika församlingar, till och med i samma samfund.

I en del församlingar pratar man tro med varandra på ett naturligt sätt, i andra gör man det inte.

I en del församlingar pratar man om svåra och känsliga ämnen, i andra undviker man allt som är känsligt.

I en del församlingar är medlemmarna äkta mot varandra och öppna med sina svagheter och sår, i andra verkar det som att många döljer sig bakom en fasad.

I en del församlingar tar man itu med konflikter på ett konstruktivt sätt och i andra sopar man dem under mattan.

I en del församlingar tänker man bara på att den egna församlingen ska växa, i andra tänker man också på att sända iväg människor till nya platser.

Jag skulle kunna fortsätta och nämna fler saker. Allt detta handlar om kultur. Har du någon gång funderat på vilken kultur ni har i er församling? Har du någon gång tänkt att du skulle vilja ändra på den?

Det är faktiskt väldigt svårt att förändra kulturen i en församling. Jag skulle säga att det är bland det svåraste som finns. När man planterar en ny församling har man förmånen att få vara med och prägla kulturen, och den kultur som formas under de första åren kommer att finnas kvar under lång tid. När kulturen väl har satt sig, är den mycket svår att förändra.

Det brukar sägas att "kultur äter strategi till frukost". Du kanske har varit med om det. Någonting skulle förändras i församlingen och därför tog ni fram en strategi, gjorde en handlingsplan och satte upp mål för förändringen. Det gick bra i början när alla var fokuserade, men efter ett tag föll allting tillbaka i det gamla och allt blev som förr. Kulturen käkade upp strategin! Det har hänt mig också. Det räcker inte att göra handlingsplaner och sätta upp mål om man vill skapa förändring. Det är nödvändigt att förändra kulturen om förändringen ska bli bestående. Hur gör man det?

I mitt arbete har jag observerat åtminstone fem olika faktorer som jag tror är viktiga för att förändra en kultur. Här presenterar jag dem i ett kortfattat format.

För det första måste några gå före och visa vägen. Det är helt avgörande att det finns positiva förebilder. Ledarna behöver gå före och gestalta den nya kulturen genom sitt sätt att agera och kommunicera. De skapar kultur genom att bära förändringen i bön och genom hur de hanterar olika situationer, till exempel kriser och konflikter. Om vi vill skapa en kultur av öppenhet och samtal är det viktigt att vi visar uppskattning och lyssnar när vi får frågor, synpunkter och kritik.

För det andra måste man predika vision och värderingar. Det är bra om församlingen har en tydlig vision och värderingar som är tydligt formulerade. Men det räcker inte att ha detta på ett papper. Det måste regelbundet förkunnas och undervisas om visionen och värderingarna, så att de inte glöms bort. De behöver också finnas med i församlingens gemensamma böner. Det finns ett samband mellan värderingar och kultur. Tydliga värderingar hjälper till att skapa kultur.

För det tredje så skapar man kultur genom de berättelser man berättar och de personer som man lyfter fram som förebilder. Om vi vill skapa en kultur där det är ok att vara svag, måste berättelser om kamp och svaghet få höras. Om vi vill skapa en kultur där det är ok att avstå från äktenskap för Herrens skull måste vi lyfta fram singlar som förebilder och låta dem få berätta sina berättelser. Om de som offrar lön och karriär för evangeliets och Guds rikes skull betraktas som hjältar kommer andra att följa deras exempel.

För det fjärde skapar man också kultur genom hur man mäter framgång. Om man till exempel bara räknar gudstjänstbesökare eller medlemmar så blir kulturen fokuserad på att samla. Om man även räknar hur många man sänder iväg skapar man en sändande kultur. Om man räknar hur stor del av församlingen som är med i smågrupper visar man att smågrupper är viktiga. Om man håller koll på hur många som kommer till tro visar man att evangelisation är viktigt.

För det femte vill jag också betona att vi skapar kultur genom vad vi firar. Om vi vill ha en församling som uppskattar mångfald och olikheter kan vi fira olikheterna. Om vi vill skapa en sändande kultur kan vi ordna en fest och fira varje gång någon flyttar iväg, i stället för att klaga.

Att förändra kulturen i en församling är inte enkelt. Det är nästan omöjligt, men det går. För Gud är allting möjligt och med hans hjälp går det att förändra även det som verkar omöjligt att förändra.

Jonas Melin, arbetar med församlingsplantering och församlingsutveckling i Svenska alliansmissionen

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig