Debatt

Ser ni ens kvinnorna i nöd?

Gång på gång har vi fått se hur kvinnor med missbruksproblem och psykisk ohälsa far extra illa. Vem står på dessa kvinnor sida? skriver tre representanter för LP-verksamheten.

1 av 4

Runt om i Sverige lever socialt utsatta kvinnor med en rädsla för att bli våldtagna. LP-verksamheten möter dessa livsöden. Nyligen visade Uppdrag granskning hur hård vardagen kan vara. Sanne, 29 år, lever i en utsatthet som är så brutal att den får tårarna att rinna. Hon kämpar med en psykisk sjukdom, anorexi och ett drogberoende. Sanne är för sjuk för att någon av välfärdsstatens inrättningar ska kunna rädda henne.

Vi som mött människor som Sanne vet att detta inte är något nytt och det är inte begränsat till ett fåtal medmänniskor. Det finns tusentals personer som likt Sanne lever ute i kylan, i hemlöshet och utsatthet. Uppskattningsvis finns det 16 000 personer som har dömts till vård på grund av dubbeldiagnoser, psykisk ohälsa och drogmissbruk. Men mörkertalet är stort.

"Det är en fullständigt bisarr uppdelning på beroendevård och ansvaret för den. Det primära ansvaret ligger på socialtjänsten, medan ansvaret för övriga psykiatriska tillstånd och att behandla dessa ligger på sjukvården", sa Markus Heilig, professor i psykiatri till Uppdrag granskning.

Här blottläggs lagstiftningens brister. Ansvaret är delat mellan två olika huvudmän där landstinget ska ge vård till den med psykisk sjukdom och kommunen ska ta hand om den med missbruksproblem. Sannes situation visar hur en människa kan bli utan den nödvändiga hjälpen när behovet av vård regleras av två lagstiftningar.

Gång på gång har vi fått se hur kvinnor med missbruksproblem och psykisk ohälsa far extra illa. De utsätts för sexuellt våld och övergrepp i en utsträckning som är ofattbar. För att de ska överleva i beroendet och få tak över huvudet får de betala med sina kroppar. Sexuellt våld tillhör vardagen för dessa kvinnor, speciellt för de som lever i utsatta livssituationer. De lämnas med känslomässiga trauman, fysiska och psykiska skador, förutom risken att de kan bli gravida vid en våldtäkt eller få sexuellt överförbara sjukdomar och rent av Hiv.

Vem står på dessa kvinnors sida? Vem hjälper dem i deras nöd? Eller har det blivit så att dessa kvinnors enda motmedel är att äta p-piller för rädslan av att bli gravid efter en våldtäkt?

Det våld som kvinnor utsätts för är det skrämmande tyst om. Vi tycker att det är bra att kvinnors utsatthet i andra delar av världen väcker vårt engagemang, men det finns kvinnor som lever med våld, övergrepp och under slavliknande former mitt ibland oss som vi också måste uppmärksamma. Resurser för kvinnor är en i synnerhet angelägen fråga. Vi menar att här kan kristna församlingar och organisationer göra en avgörande skillnad.

Ingen som är sjuk ska kastas ut på gatan. Församlingen ska vara en självklar plats för dessa människor. Det tyckte Lewi Pethrus som började sin församlingsverksamhet i Stockholm med att just söka upp de utsatta, de som var på gatan. LP-verksamheten bär Lewi Pethrus initialer och för denne förkämpe var det en självklar del av den kristna kallelsen att hjälpa en medmänniska i nöd. Vi ser nu en liknad situation där människor åter blir hemlösa och utsatta.

I LP-verksamheten har vi år efter år fått se att det omöjliga kan ske. Vi vet att när några står uthålligt fast vid sidan av den som kämpar med sjukdom och beroende vänder det ofta. Hopp väcks till liv och kamplusten ger kraft till bestående mening och ett liv värt att leva. Och vi vet att Jesus kan sätta människor fria från alla slags beroenden. Med den erfarenheten och med Jesus som föredöme kan vi räcka ut handen och säga som Petrus: ”Vad jag har det ger jag dig, i nasaren Jesu Kristi namn: stig upp och gå”.

Nöden är stor och arbetarna är få. LP-verksamheten vill tillsammans med församlingarna hjälpa fler. Vi ser ett engagemang i de lokala församlingarna och vi tror att detta är starten på en social väckelse i vårt land. Det är församlingarna på den lokala orten som vet hur nödens ser ut och vet vad som kan göras. Låt oss tillsammans bygga mötesplatser och boenden och bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som saknar hopp.

Det är tid att se de utsatta kvinnornas situation i vårt samhälle. Låt oss beröras och agera tillsammans och visa att vi står stadigt på de utsattas sida.

Hans Wikström, verksamhets-ledare LP Nina Eriksson, Ansvarig för LP-kvinna Börje Dahlkvist, LP-pastor med ansvar för församlings-kontakter

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig