09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad krävs för att ni ska tro att tron är äkta, Migrationsverket?

Vi är själva inte kristna men är övertygade om vår extrasons genuint varma tro. "Olle" har gått från att vara självmordsbenägen till glad och tillfreds i sin tro. Men Migrationsverket vet tydligen bättre. Hans konversion bedöms inte vara trovärdig. Därmed riskerar han att skickas till en säker död, skriver "Olles" extramamma.

Nu vet vi äntligen vad som krävs för att en asylsökande ska kunna visa att dennes konvertering är utifrån en genuin och personlig övertygelse.

Vår afghanska extrason, vi kan kalla honom Olle, har enligt religionsexperten Migrationsverket inte konverterat enligt en genuin och personlig övertygelse. Då vi är ett helt vanligt svenskt ickereligiöst hem så är det ju svårt för oss att veta!

Det vi vet är att Olle i såväl personliga som i offentliga sammanhang har en sällsynt förmåga att uttrycka sin tro, sin väg till tron och hur hans tro och Jesus förändrat hela hans liv och gett hans liv hopp och mening. Hans förmåga är så stark att erfarna kristna förundras. I sin intervju så beskrev han sin tro på samma fantastiska sätt som han alltid gör.

För oss och alla som finns runt honom är utvecklingen, från ett konstant suicidalt beteende i över två år till ett avslappnat lugn, ett så tydligt kvitto på att något har förändrat hans liv. Samtidigt är den yttre otryggheten med utvisningshot lika stark som tidigare.

Olles vardag präglas av umgänge med oss, studier och kristna aktiviteter. Studier på allmän linje vid den kristna folkhögskolan och ständiga kontakter med de kristna utbildningarnas elever, lektioner och aktiviteter. Det är lovsång hemma såväl som i ungdomskyrkans orkester och på lovsångskvällar, konfirmationsundervisning, gudstjänster, andakter, kristna konferenser, festivaler med mera Som skjutsande tonårs-"mamma” har jag verkligen fått min dos av andlig spis. Jag är så lycklig att han mår bra och att jag slipper min fleråriga ångest över att han ska ta steget och avsluta sitt liv.

Migrationsverket har med fem skäl kunnat påvisa att Olle inte har en genuin och personlig kristen tro, så det måste verkligen vara några allvarliga punkter som Olle föll på.

Skäl 1. "Olle talade inte om för migrationsverket att han var kristen förrän i juni 2018 dvs när han döpte sig trots att han varit i kyrkor under lång tid och började känna sig kristen i mars 2018."

Olles första asylansökan avslogs i november 2017. Han skulle således ha berättat det långt före att han själv visste att han skulle bli kristen! När Olles nätverk aktiverade honom med besök till kyrkor och andra platser för att motverka hans psykiska ohälsa var det ej i form av en kristen aktivitet.

Men om man inte berättar att man i framtiden kommer att bli kristen, fast man inte själv vet om det, då är man inte kristen av genuin och personlig övertygelse, säger Migrationsverket.

Skäl 2. "Det är osannolikt att Olle först i början av januari 2018 förstod att det kunde vara farligt för honom att konvertera samt att han lämnat motstridiga uppgifter om detta."

Återigen, Migrationsverket kräver att du ska känna till vad som kommer att hända dig i din framtid! Olle mådde så psykiskt dåligt att han över huvud taget inte funderade på religion och än mindre på sin egen säkerhet. Olle ville inte leva. Han hade inte funderat på att bli kristen och eventuella risker med det. Men då kan du inte heller vara kristen av genuin och personlig övertygelse säger experten på Migrationsverket

Skäl 3. "Olle har inte kunnat svara på frågan att vilja döpa sig i mars och den förklaring som advokaten sen skickade in gör att genuiniteten i hans konvertering kan ifrågasättas".

Experten på Migrationsverket vet minsann hur en konvertering går till i svenska kyrkan! Du döper dig på dagen du börja känna dig kristen- punkt! Svenska kyrkans seriösa överenskommelse kring detta med utbildning, samtal och rutiner för att försäkra sig om att konvertiten vet vad det innebär att byta religion samt att det är av en personlig övertygelse, lyssnar verket inte på. Att prästen har en avgörande roll för när och om ett dop kan ske, finns inte. Har du inte döpt dig på dagen när du börjar känna dig kristen, då har du inte blivit kristen av en genuin och personlig övertygelse!

Skäl 4. "Olle har ej kunnat förklara hur han tänkt till att överge islam och bli kristen. Avsaknaden av riskbedömning och att han inte varit öppen med det på boendet, gör att det går att ifrågasätta Olles genuinitet i konverteringen."

Olles ingående förklaring från en sträng islamsk uppväxt i ständig rädsla, till psykisk suicidal ohälsa med icketroende, till att hitta kärleken och förlåtelsen i kristendomen blev nog för existentiellt svårt för migrationsverket. Ledsen för det.

Självklart borde Olle ha varit öppen på boendet med att han i en framtid eventuellt skulle konvertera. Problemet var bara att Olle själv inte visste om detta. Olles risk var han själv, att han själv skulle avsluta sitt liv, vilket han också berättade för Migrationsverket. Olles förklaringar duger inte och då har han inte en genuin och personlig kristen övertygelse säger myndigheten!

Skäl 5. "Olles förklaring till hur lite han förstod av allhelgonagudstjänsten är inte godtagbar. Om du är genuin i din kristna övertygelse bör du ha ett större intresse av att ta reda på vad gudstjänsterna handlar om, och du har ju en persisk bibel"

Aj, aj alla ”sovande” gudstjänstbesökare där hör ni! Tro inte att du kan slå dövörat till när du är i kyrkan, och sen ska du verkligen slå upp och kolla bibeltexterna. Det är ju varje kyrkobesökares plikt!

Klarar du inte läxförhöret om vad predikan handlar om så kan du inte vara kristen av genuin och personlig övertygelse!

Olles kristna tro och de aktiviteter han deltar i då? Vad säger Migrationsverket om detta? I beslutet så får Olle hela två och en halv rad om detta: "Du har en del kunskaper, vilket kan förväntas med tanke på hur mycket kyrkliga aktiviteter du deltagit i".

Om Olles förmåga att uttrycka sin kristna tro, inte ett ord.

Om trovärdigheten utifrån Olles kristna miljö som han vistas i och hur det påverkar och utvecklar hans tro, inte en rad.

Om Olles kunskaper om kristendomen uttrycks det så att hans deltagande i kyrkliga aktiviteter i stället blir negativt. Fy dig Olle som inte kan redogöra för predikan på allhelgonadagen!

Samtliga experter på Olle, kyrkan och kristendom som skrivit intyg om Olles process fram till sin djupa, genuina och personliga kristna tro diskvalificeras av Migrationsverket. Så nu vet vi verkligen vad som krävs för att ha en genuin och personlig kristen tro – religionsexperten Migrationsverket i rättssäkerhetens Sverige har talat. Och vår öppet missionerande Olle går mot en säker död i Afghanistan om han utvisas till landet han aldrig varit i.

En av Sveriges många volontära extramammor till en afghansk ungdom

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar