18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

"Framtidens teknik kan minska rädslan för döden"

IT-företaget EVRY svarar på kritiken från prästen Tomas Söderhjelm.

Replik på debattartikel: Evigt liv på nätet utmanar kyrkan

Våren 2018 sökte begravningsbyrån Fenix frivilliga personer för att utveckla en teknik som gör det möjligt att med hjälp av artificiell intelligens chatta med avlidna släktingar. Projektet uppmärksammades i media, bland annat i Stockholmdirekt men även i tidningen Dagen. Begravningsbyråns initiativ och EVRYs arbete är däremot två helt olika saker.

I EVRYs arbete går digital teknik, människa och innovation ständigt hand i hand. Vi skapar dagligen innovationer men uppmärksammar även gärna andras initiativ. Det aktuella projektet kring hur döden kan se ut i framtiden resulterade alltså inte i en marknadsföringskampanj för EVRY, men väl i en fristående krönika i november 2018. En text som utforskade tankar kring nya sätt att fortsätta att finnas kvar i hjärta och tanke hos våra nära och kära, även efter döden.

Det är glädjande att prästen Tomas Söderhjelm åter för upp detta spännande ämne i sin debattartikel. Om framtidens teknik skulle kunna erbjuda nya former av hopp och lindring i ett sorgearbete är det en ytterst intressant utveckling. I detta exempel skulle det kunna ge oss möjlighet att minska rädslan för döden, vilket förhoppningsvis är något som kyrkan ser som en viktig uppgift i sitt dagliga arbete.

Det är viktigt att respektera människors olika livsåskådning. Det utesluter inte en nyfikenhet kring teknikens framtida möjligheter. Teknik och innovation drivs trots allt av just människor.

Tomas Söderhjelm är varmt välkommen att besöka EVRYs huvudkontor i Solna, för att kanske få en annan bild av det han betraktar som ”ytlig teknik”. Den digitala världen är ett vackert spektrum av innovationer som förbättrar livet för barn, vuxna, unga och gamla.

I framtiden kanske det inte bara påverkar livet, utan även döden.

Susanne Delastacia

PR-ansvarig EVRY Sverige

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar