28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad innebär ”kristen grund”?

Det finns inget i begreppet “kristen grund” som tydliggör vad man konkret vill eller kan göra politiskt, skriver Jakob Norrhall.

Under påskhelgen skrev Ebba Busch Thor (KD) en artikel i Expressen med rubriken "Även förorten skulle må bra av en kristen grund". Artikelns tes är att Sverige har förändrats, inte minst i våra förorter där det ska finnas en avsaknad av kultur och tradition byggd på kristen tro. Antingen har Kristdemokraternas partiledare blivit grundlurad och glömt populismen bakom politiska beslut som grundar sig i förmenta "kristna värderingar". Eller så försöker hon lura oss andra.

Problemet är att Busch Thor varken verkar vilja eller kan förklara vad en ”kristen grund” i förorten innebär. Vilken kultur och tradition byggd på kristen tro är det Kristdemokraternas rikskansli vill tvinga in i förorten? Med det oklara uttalandet kan man hamna på både den vänstra och högra sidan på GAL-TAN skalans x-axel.

Det går att argumentera att kristdemokrater paradoxalt nog saknar just de kristna värderingar Busch Thor anser är värderingar som svensk förort ska lyda. Partiet propagerar för att förbjuda tiggeri, vägra samkönade par adoption, inskränka kvinnors rätt till abort och förvägra människor på flykt skydd i Sverige, principer som många skulle argumentera är varken typiskt svenskt eller kristet värderingsmässigt.

Det finns inget i begreppet ”kristen grund” som tydliggör vad man konkret vill eller kan göra politiskt. Om det är tio Guds bud som utgör dessa värderingar måste man fråga vad det unika kristna i dessa är, då de delas av både judar och många muslimer. Är det Bibeln som formar denna kristna grund? I så fall får man inte äta gris och man kan varken vara homosexuell eller en fri kvinna. Principer som Kristdemokraterna (med all rätt) protesterar emot när till exempel islamister hävdar dem för sina närstående eller uttrycker dessa åsikter i den allmänna debatten.

Varje individs religiösa ståndpunkt och implementering av den ståndpunkten är individuell och bör hanteras som sådan. Det skulle därför vara ansvarslöst och principiellt fel att med ståndpunkten "kristen värdegrund" tillämpa politiska reformer som görs på grund av en viss tolkning eller en viss syn på samhället med religionen som täckmantel.

Kristdemokratin har, likt alla andra partier, medlemmar med olika syn på hur deras ideologier eller värdegrunder ska forma sina politiska slutsatser. I Moderaterna byter man logga och riktning trots att det finns ett flertal Reinfeldtister kvar i församlingen. Hos Liberalerna tar man hårda tag i skolfrågan med ordningsbetyg trots att det finns de som tycker att ordet förbud är synonymt med det Judas gjorde. Inom Socialdemokraternas betongväggar finns det de som förespråkar sänkt skatt trots att en helt ny förening skapas som en arg motkraft till de högerinriktade.

De fria rättigheterna som vi värnar om i Sverige har formats i samhället på kristen grund, på folkhemstanken, på multikulturalism och på den liberala demokratin. Men att någon av dessa delar enskilt skulle innebära svaret på frågan ”Hur kan vi reformera förorten och Sveriges integrationsproblem?” är farligt. Komplexa frågor kräver komplexa svar, inte förenklade och problematiska debattinlägg om kulturella värden som debattören inte själv kan ena sitt parti kring. Här behöver Kristdemokraterna förklara vad en ”kristen grund” innebär.

Jakob Norrhall, liberal debattör

Fler artiklar från Debatt