Debatt

Gitten Öholm: Predika att Jesus kommer snart

När vi får ett verkligt möte med vår älskade Herre kommer prioriteringarna på rätt plats, skriver Gitten Öholm.

1 av 2

Vad är inte mer glädjande att förkunna än att Jesus kommer snart? Personen – Frälsaren – som vi ägnar två tredjedelar av våra gudstjänster till att lovsjunga med kärleksfyllda texter och om längtan att Han ska komma oss nära?

Det är kanske lättare att försjunka sig in i en stilla förbönsstämning än att vakna till och rikta uppmärksamheten på att tiden är kort och vi behöver vara redo på att han kommer snart.

Både teman om Jesu ankomst och om Israel tycks ha försvunnit från våra gudstjänster, får jag en känsla av efter att jag har mött människor under sommaren vid vår monter för Kristna ambassaden i Jerusalem. Förutom att det är något allvarligt i detta, uppstår den stora frågan; varför?

För egen del har förkunnelsen om Jesu ankomst varit något som jag hela tiden sett fram emot. Att andra personers vittnesbörd om det motsatta har fått sätta agendan för predikningar i frikyrkan de senaste 20-30 åren, är att inte förkunna hela det glada budskapet. Både en och två generationer har därför inte fått höra det från våra predikstolar. Då bibelläsningen också tycks komma i sista hand för samma generation, borde det därför vara av största vikt att pastorn lyfter fram Jesu ankomst i den gemensamma gudstjänsten. Det kan inte räcka med att vi då och då läser den Apostoliska trosbekännelsen om Jesu himmelsfärd och "därifrån igenkommande att döma levande och döda".

Att berätta om att Jesus ska komma tillbaka, sätta sina fötter på Sions berg i Jerusalem, och att denna dag närmar sig med hast, tror jag skulle ge fler mirakulösa ringar på vattnet i våra församlingar. Självklart ska vi förkunna helande, befrielse från misär och peka på Jesus Kristus som den enda vägen till Gud. Men jag tror att alla våra temapredikningar om antal "steg" hit och dit, hur vi ska hantera vardagens stress, eller hur vi ska börja läsa Bibeln, inte är nödvändiga.

I en tid då världen talar om Israel och Mellanöstern varje dag, finns det inga skäl att inte peka på Guds tankar och löften till landet och den heliga staden Jerusalem i en vanlig söndagsgudstjänst. Man behöver inte vara insatt i alla detaljer utan kan bara läsa innantill i Bibeln och se hur de profetiska orden uppfylls varje dag; Det förskingrade folket återkommer till sitt land i tusentals, öknen står i full blomning, deras vetenskapliga framsteg blir till ljus för hela världen, och kristna från hednafolken strömmar till för att fira högtid tillsammans med dem. Vilken nåd att få leva i denna tid! Så kära pastor och församlingsledare, vet att du står på Guds sida när du välsignar och talar väl om landet.

När vi får ett verkligt möte med vår älskade Herre kommer prioriteringarna på rätt plats. Intresset för synd eller materiella ting blåser bort och kärleken att både läsa och lyssna på Hans ord fyller hela varelsen. Det är ingenting att frukta, tvärtom.

Gitten Öholm

ordförande, Internationella kristna ambassaden Jerusalem, svenska avdelningen

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig