Debatt

Mats Tunehag: Företagande bättre än bistånd

Vi bör snarare fråga oss vad som orsakar välstånd, eftersom fattigdomen aldrig kommer att besegras om inte välstånd skapas, skriver Mats Tunehag.

Företagens potential som aktör för en holistisk förvandling erkänns allmänt av ekonomer och historiker, oavsett livsåskådning, skriver Mats Tunehag. Här ett av Läkarmissionens mikrofinansprojekt i Indien.

Bistånd och fattigdomsbekämpning har debatterats på senare tid i Dagen. Ämnet är relevant och väcker frågan om vad vi kan lära oss av historien. Har livsförhållandena för de flesta människor förbättrats under de senaste hundra åren? Har fattigdom, enligt Världsbankens definition, ökat, förblivit ungefär densamma eller minskat under vår generation?

Faktum är att livet för de flesta människor på planeten jorden har blivit avsevärt bättre på de flesta områden under det senaste århundradet. Företagsutveckling och användandet av fossila bränslen har lett till ett välståndsskapande av aldrig skådat slag i mänsklighetens historia.

Givetvis bör vi utveckla för­nyelsebar och miljövänlig energi, men vägen dit stavas innovation­ och företagande. Men fler människor kan i dag läsa, lever längre, har tillgång till rent vatten. Fler människor lever dessutom i demokratier och genomsnittlig IQ har ökat.

Läs mer | Försvara Sveriges värdighet – stå upp för ett generöst bistånd

Sverige var faktiskt fattigare för 150 år sedan än Afrika söder om Sahara är i dag. År 1820 var 94 procent av världens befolkning fattig; 37 procent år 1990, och nu är mindre än 10 procent av världens befolkning fattig. Den största lyftet ur fattigdomen i mänsklighetens historia har ägt rum under vår generation. Detta har dock inte skett genom bistånd utan genom handel, inte genom FN-initiativ utan genom företag – särskilt små och medelstora. Inte bara ekonomiskt välstånd har skapats genom företag, utan också fysiskt välstånd (hälsa, ökad livslängd, medicin et cetera) och kulturell rikedom (böcker, teatrar, konstmuseer et cetera).

När man talar om att bekämpa fattigdom ställs ofta frågan om vad som orsakar fattigdom. Vi bör snarare fråga oss vad som orsakar välstånd, eftersom fattigdomen aldrig kommer att besegras om inte välstånd skapas.

Läs mer | Janine Alm Ericson (MP): Moderaternas beslut om avskaffat bistånd är rent galet

För några år sedan ledde jag en global konsultation organiserat av Lausannerörelsen och den globala tankesmedjan Business as Mission om vikten av välståndsskapande för samhällsförvandling ("The Role of wealth creation for holistic transformation", i Chiang Mai, Thailand, mars 2017). Vi var cirka 30 personer från 20 länder, främst från näringslivet, men också ledare inom kyrka, mission och akademi. Under åren 2016 och 2017 hade vi diskuterat olika aspekter av välståndsskapande, inklusive rättvisa, fattigdom, bibliska perspektiv, kultur, förvaltarskap av skapelsen och kyrkans roll.

Konsultationens rapporter har sammanfattats i ett manifest:

”Välståndsskapande har sina rötter i Gud som skapare, som skapade en värld som blomstrar av överflöd och mångfald. Vi är skapade till Guds avbild, att vara medskapare till och för honom, att skapa produkter och tjänster för det gemensamma goda. Att samla rikedomar på hög är fel och att dela med sig av sitt välstånd bör uppmuntras, men det finns inget välstånd att dela med sig av om det inte först skapas. Företagande har en särskild förmåga att skapa ekonomiskt välstånd men har även en potential att skapa olika typer av välstånd för olika parter; som socialt, intellektuellt, fysiskt och andligt välstånd. Välståndsskapande genom företagande har bevisat sin kraft att lyfta individer och nationer ur fattigdom. Välståndsskapande måste alltid sträva efter rättvisa och omsorg om de fattiga. Omsorg om skapelsen är inte förhandlingsbart. Förvaltande av skapelsen och affärsmässiga lösningar på miljöutmaningarna bör vara en integrerad del av välståndsskapande genom företagande.”

Läs mer | Biståndsministern: Ren galenskap av M att vilja avskaffa biståndet

År 2009 anordnade vi ytterligare en global konsultation på Wheaton College i USA. Redan då såg vi hur företag kan skapa välstånd och förvandla samhällen. Företag som fungerar i enlighet med bibliska värden kan förändra individer, samhällen och länder.

På en konsultation i Atabaia i Brasilien 2014 konstaterade vi att ekonomisk utveckling är ett av de mest effektiva verktygen för att eliminera fattigdom. Samtidigt har vi ofta misslyckats med att främja företagslösningar för att bekämpa fattigdom. Flera globala konsultationer genom åren har insett behovet av välståndsskapande genom företagande och handel. Företagens roll och deras potential som aktör för en holistisk förvandling erkänns allmänt av ekonomer och historiker, oavsett livsåskådning.

Läs mer | Moderaterna vill avveckla svenskt utvecklingsbistånd

Låt mig avsluta med ytterligare utdrag från manifestet om välfärdsskapande:

”Välståndsskapande är en helig kallelse och en gudagiven gåva. … Vi uppmanar kyrkan att anamma välståndsskapande som en central del av vårt uppdrag till en holistisk förvandling av folk och samhällen. … Välståndsskapare bör bli bekräftade av kyrkan, utrustade och sända att tjäna på världens marknader bland alla folk och länder.”

Det är hög tid att även svenska kyrkor och missionsorganisationer tar till sig lärdomarna om biståndets begränsade effekter på fattigdomsbekämpning och anammar en holistisk företags­utveckling.

Mats Tunehag, ordförande för den globala tankesmedjan Business as Mission

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig