17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Varför säger inte KD nej till kärnvapen?

Står Kristdemokraterna för kristna vär­deringar eller saknar stavelsen ”krist” betydelse?

Vi lyssnade på en person från Svenska kyrkans unga häromkvällen. Som kristna har vi ett ansvar för skapelsen, sa hon. Att älska sin nästa innebär också att älska och vårda vår planet. Det är den kristna tron som är grunden för att Svenska kyrkan har tagit ställning mot kärnvapen och arbetar för att regeringen ska skriva under FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Hur kommer det sig då att Kristdemokraterna tar ställning mot FN- konventionen i riksdagen? Vad tror de på?

Karin Henriksson, medlem i IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet)

Ingegerd Municio, medlem i Kvinnor för Fred

Fler artiklar från Debatt