Debatt

"Grundlöst och beklagliga anklagelser mot vår shiamoské"

Imam Ali Islamic Center:s ledning och ledningen för judiska församlingen står på god fot med varandra, skriver Akil Zahiri, talesperson IAC och Nassir Sangari, styrelsemedlem IAC.

Imam Ali Islamic Center har till uppgift att bistå muslimer i Sverige i deras fromhetsutövning, skriver Akil Zahiri och Nassir Sangari, styrelsemedlem.

Den 23 oktober publicerades ett debattinlägg i Dagen där vissa allvarliga anklagelser riktas mot Imam Ali Islamic Center (IAC). ("Shiamoskén i Järfälla är Irans förlängda arm i Sverige")

Författarna menar att IAC:s verksamhet avser påverka svensk politik till förmån för utländsk makt. Hur IAC skulle göra detta framgår inte.

IAC är en politiskt obunden förening och representerar inte någon politisk organisation. IAC erhåller inga pengar från Ahlul Bayt World Assembly, och såväl partiet Jasin som dess grundare är för IAC okända. IAC är en ideell förening som med stolthet står upp för det svenska samhällets grundläggande värderingar.

Föreningen har bedrivit verksamhet i Järfälla sedan många år tillbaka. Imamen och IAC:s styrelse har till uppgift att bistå muslimer i Sverige i deras fromhetsutövning, samt i deras integration i det svenska samhället. Såväl styrelsen som imamen är måna om att detta skall göras med respekt och förståelse för majoritetssamhället, utan att behöva göra avkall på sin muslimska identitet.

Under sommaren 2016 uppmärksammades det att ett par predikanter som vid något tillfälle gästat IAC i andra sammanhang uttalat sig om homosexuella. IAC tillämpar sedan dess mer rigorösa bakgrundskontroller på de predikanter som bjuds in. Detta kan man läsa om på IAC:s hemsida.

IAC står upp för alla människors lika värde och har nolltolerans mot hets, våld eller diskriminering gentemot någon grupp eller individ i samhället. Detta inkluderar även religiösa grupper. IAC har goda relationer med diverse trossamfund verksamma i Sverige, däribland de judiska.

IAC har tydligt fördömt attackerna mot synagogorna i Köpenhamn och Göteborg, samt antisemitism överlag. IAC:s ledning och ledningen för Stockholms judiska församling står på god fot med varandra, och medlemmar ur den judiska församlingen gjorde ett mycket uppskattat besök hos IAC då våra lokaler utsattes för en mordbrand våren 2017.

Många muslimer i Sverige känner medlidande med det palestinska folket. Fram till 2012 anordnades därför årligen Qudsdemonstrationer i Stockholm. Emellertid har IAC aldrig givit uttryck för antisemitism eller "dirigerat antisemitiska slagord". IAC har inte medverkat i sådana demonstrationer sedan 2012 – den sista som anordnades i Stockholm – inte heller har vi kännedom om att sådana skulle förekomma "runt om i Sverige".

Däremot stämmer det mycket väl att IAC årligen anordnar en offentlig manifestation i samband med sorgehögtiden Ashura. För shiamuslimer är Ashura en av de viktigaste högtiderna, något som i över 1300 år uppmärksammats på olika sätt. De offentliga manifestationerna är en månghundraårig tradition, om än ny i svenska sammanhang.

Varför detta skulle vara ”ytterst farligt” är svårt att förstå, annat än om man anser att det är farligt att muslimer öppet ger uttryck åt sin tro. Till Ashuramanifestationerna kommer shiamuslimer av olika bakgrunder och olika övertygelser – för detta är viktigt att påpeka: shiamuslimer är på inga sätt homogena.

Det finns en mångfald som berikar den shiamuslimska traditionen och alla är de välkomna till IAC. IAC:s verksamhet är en viktig mötesplats för svenska shiamuslimer. Verksamheten är öppen för alla, oavsett om man identifierar sig som sekulär eller religiös, ortodox eller liberal.

Däremot är det bisarrt att påstå att utländsk säkerhetstjänst eller paramilitär skulle vara inblandade i IAC:s sammankomster och arrangemang.

IAC har tagit initiativ till, samt medverkat i, flertal projekt med syfte att uppmuntra integration samt motverka segregation; detta i samarbete med andra delar av det civila samhället och myndigheter. IAC uppmuntrar sina besökare och medlemmar att vara produktiva och laglydiga medlemmar i det svenska samhället. Vi vill verka för ett socialt hållbart samhälle – ett i vilket de rättigheter och skyldigheter som följer av att leva i en demokrati respekteras.

Därför tycker vi att det är beklagligt när grundlösa anklagelser på detta sätt riktas mot vår verksamhet. Sådant skapar ytterligare polarisering i ett land som mer än någonsin behöver samarbete mellan olika aktörer.

Akil Zahiri, talesperson IAC

Nassir Sangari, styrelsemedlem IAC

Läs också Så låter ett muslimskt böneutrop i Sverige

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig