Debatt

Felaktigt om israelisk ockuperad mark

För några veckor sedan beslutade USA:s regering att förkasta Obamaadministrationens tidigare beslut till israeliska bosättningar i Judéen och Samarien (Västbanken).

Trumpadministrationens fastställande innebär att bosättningsaktiviteter, på det man felaktigt kallar, ockuperad mark, inte strider mot internationell lag. I stället menar det att det är i allt förenligt med alla gällande lagar och avtal. Det här tillkännagivandet gav upphov till rubriker som; ”en kalldusch” eller ”ett slag i ansiktet”. Svenska kyrkan, som sedan länge varit en stark pådrivare för bojkott av israeliska varor från, som de uttrycker det, ”ockuperat land”, var snabbt ute och fördömde USA:s beslut.

Om vi tittar på följande påståenden; ockuperad mark, bojkotter av israeliska varor och illegala bosättningar så finner vi snabbt att de är helt utan substans. Så här! Osloavtalen från 1990-talet, som skrivits under av Israel och den palestinska myndigheten, stipulerar att den så kallade Västbanken ska delas upp i tre områden, A, B och C. Område A ska vara under full palestinsk kontroll. Område B ska vara under palestinsk civil kontroll med delad israelisk och palestinsk säkerhetskontroll. C-området ska vara under full israelisk kontroll. Det är område C, som den palestinska myndigheten och Israel i samförstånd undertecknat avtal om, som allt det felaktiga talet om "ockupation" et cetera gäller.

Märkligt blir det när den palestinska myndigheten, som tillstått att Israel ska ha full kontroll över område C, samtidigt trycker på att israeliska varor ska bojkottas eller bosättningar stoppas. Det som den palestinska myndigheten så framgångsrikt fått stora delar av världen att ta till sig som en etablerad sanning. Hade man gjort sig omaket att aldrig så lite sätta sig in i frågorna hade man snabbt upptäckt att påståenden som "illegala bosättningar", bojkotter och "ockupation" handlar om område C. Markområden som Israel, genom bindande avtal äger full självständighet över och naturligtvis har all rätt att bo, bygga, utveckla och försvara.

Ingvar Nilsson, Israelgruppen Karlshamn

Fler artiklar för dig