Debatt

Bakslag för regimen i Iran

Det låga valdeltagandet i Irans parlamentsval visar omvärlden att det är dags att sluta hålla den iranska regimen under armarna, skriver Mojtaba Ghotbi.

För en vecka sedan hölls det elfte parlamentsvalet i Iran sedan den islamska revolutionen 1979. Trots att makthavarna uppmanade och även hotade folket att delta aktivt i valet var resultatet ett stort misslyckande och ett kraftigt bakslag för den iranska regimen.

Regimen riktade en omfattande pr-kampanj mot Irans cirka 60 miljoner registrerade väljare i syfte att säkerställa valutgången. Budskapet var tydligt: ”Att inte delta i valet är likvärdigt med förräderi.”

Irans högste ledare Khamenei sa att det är en "religiös plikt" för människor att rösta i veckans allmänna val och stärka den islamiska republiken emot "propagandan" från dess fiender.

”Att delta i val och rösta ... är en religiös skyldighet, inte bara en nationell eller revolutionär plikt”, betonade Khamenei i ett anförande. Delar av talet sändes i den iranska statstelevisionen.

”Fienderna som hotar vårt land är rädda för allmänhetens stöd regimen mer än för vår militära kapacitet. Deltagande i valet är en bekräftelse på stödet för regimens linje och kommer därmed att leda till säkerhet”, hävdade den högste ledaren.

President Hassan Rouhani hade också uppmuntrat allmänheten till att gå ut och rösta. ”Jag ber er att inte vara passiva”, sa han i en uppmaning till folket.

Regimen fruktade främst svar från den unga generationen i Iran, som utgör närmare två tredjedelar av landets befolkning. Hög arbetslöshet, oförmågan att skapa nya arbetstillfällen, stigande inflation och påfrestande prishöjningar i kölvattnet av utländska sanktioner är bara några av orsakerna till att ungdomar har protesterat och varför många valde att stanna hemma på valdagen.

Khamenei utfärdade ett långt manifest där han lyfte fram ungdomars roll i "revolutionens andra fas". "Jag vill vända mig till den unga generationen, en generation som går framåt för att inleda nästa fas i det pågående jihad som syftar till att bygga det stora islamiska Iran", skrev han.

Trots den iranska regimens uppmaningar tyder samtliga rapporter från Iran på att den stora majoriteten av de röstberättigade avstod från att delta i det iranska parlamentsval. Detta trots att myndigheterna förlängde vallokalernas öppettider åtminstone fem gånger.

Men vad spelar valet för roll? I teorin har parlamentet i Iran en betydande makt men i praktiken är dess inflytande och roll enbart symboliskt. Parlamentet kan föreslå lagar och stoppa lagförslag från regeringen men det är den högste ledaren som har sista ordet i alla frågor om religion, stat och politik.

I det här fallet skulle ett lågt valdeltagande uppfattas som en röst om bristande förtroende för regimen. Valdeltagandet i parlamentsvalet ger även en signal om vad som väntar i presidentvalet nästa år.

Parlamentsvalet hölls i ett läge där Irans ekonomi är körd i botten till följd av årtionden av nationell misskötsel, omfattande korruption och även pågående hårda amerikanska sanktioner. Det finns en utbredd ilska efter nerskjutningen av ett ukrainskt passagerarplan förra månaden. I november förra året drabbades landet av stora protester över höjda bränslepriser och regimens brutala, våldsamma nedslag av protesterna, där enligt uppgifter 1 500 människor dödades, har ökat vreden emot regimen.

Den iranska regimen gjorde under valdagen sitt yttersta för att propagera för ett högt deltagande i valet i syfte att visa sin legitimitet men valresultatet visar motsatsen.

Jamal Orf, biträdande inrikesminister och chef för landets valkommission sa att elva miljoner har röstat, vilket motsvarar 19 procent av alla röstberättigade. Siffrorna om valdeltagandet kan dessutom inkludera förfalskning av siffrorna, mutade ”valaktivister”, rekrytering av hundratusentals frivilliga från Basij-milisen och medlemmar av revolutionsgardet som fört eller tvingat folk till vallokalerna.

Valresultatet sänder ett mycket tydligt budskap till omvärlden. Iranska regimen har överlevt sin tid efter 41 år av repression och terrorism och befinner sig i sitt slutskede. Iranska folket har sagt sitt i detta parlamentsval och sänder signalen till omvärlden att denna regim helt saknar iranska folkets stöd.

Nu är det dags att stödja iranska folket för en demokratisk förändring i Iran i stället för att, som många västländer fortfarande gör, fortsätta hålla den iranska regimen under armarna. Det kan liknas vid att söka sparka liv i en död häst i stället för att gå med den häst som lever.

Mojtaba Ghotbi, ordförande för Förenade föreningar för ett fritt Iran, FFFI

Fler artiklar för dig