01 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Skydda våra äldsta från corona innan det är för sent!

Med de prioriteringsregler som nu införts kommer våra äldre inte kunna räkna med att få någon avancerad vård. Då måste de skyddas mycket bättre än vad de gör i dag, skriver Anders Bergeskog.

Hur ska våra äldsta skyddas från corona? Att de mest utsatta i samhället, de som statsepidemiologen benämner "de äldre äldre", ska skyddas har med all önskvärd tydlighet framkommit de senaste veckorna. Hur de ska skyddas har myndigheterna inte lyckats förmedla fullt ut, vilket av flera skäl ger anledning till oro, trots tisdagens besked om regeringens förbud mot besök på äldreboenden och utökade smittester.

Det råder nu en allmän samhällsspridning av Covid-19. Erfarenheter från flera andra länder visar på att även smittade utan symtom bär på motsvarande virusmängder som de som har symtom. Att i det läget ha som enda förhållningsregel att personal på äldreboenden och i hemtjänst bör stanna hemma om de har symtom ger ett alltför bräckligt skyddsnät.

Det visar sig nu också att allt fler äldre på boenden smittas och dör till följd av viruset. Detta sker trots att äldreboenden sedan flera veckor har varit stängda för besökare. Slutsatsen man kan dra av det är att det inte är anhöriga och andra besökare som är smittkällan. Kvar som källa är personalen.

Regeringens besked att helt förbjuda besök på landets äldreboenden har därför endast en mycket marginell effekt som begränsar sig till att det skulle kunna ha funnits något boende i landet som ännu inte självmant infört ett sådant förbud samt att inte framöver lätta på besöksrestriktionerna för tidigt.

Läs mer Flera dödsfall efter covid-19 i Stockholmsförsamling

Därför borde ansvariga på boendena och för hemtjänsten agera som att alla i personalen kan vara potentiella smittbärare och vidta mer långtgående skyddsåtgärder. Inte bara när man bland de äldre träffar på ett misstänkt smittfall som behöver akut sjukvård. Inte bara genom att uppmana personalen att stanna hemma när de känner sig lite krassliga eller att testa dessa så att de kan gå tillbaka till jobbet om de inte har coronasmitta för att det inte ska bli brist på personal.

Det verkar finnas instruktioner för hur man ska hantera situationen när man får ett fall med bekräftad smitta på ett boende. Men det verkar inte finnas några enkla generella restriktioner som det finns i övriga samhället. När alla andra i samhället uppmanas att hålla ett avstånd på ett par meter verkar det inte tillämpas inom äldreomsorgen.

Ofta behöver personalen komma nära för att de äldre över huvud taget ska höra vad de säger. Hur bör de anställda hantera det? Borde det vara obligatoriskt med munskydd på personal så fort de arbetar nära en äldre person, exempelvis vid personlig omvårdnad och vid måltider? Borde man regelbundet testa all personal?

Såväl Världshälsoorganisationen som läkare och forskare som studerat förloppet i länder som drabbats före Sverige uppmanar till omfattande tester, inte minst för att se vilka smittade som utan symtom bär runt på viruset och riskerar att sprida det i samhället. I denna fråga vänder Folkhälsomyndigheten dock bort blicken och menar fortfarande att det inte är meningsfullt att testa dem som inte visar symtom.

Med de nya prioriteringsregler som nyss införts kommer dessa äldre inte heller att kunna räkna med att få någon avancerad vård. Då måste de skyddas mycket bättre än vad de gör i dag!

Nya och långt mer omfattande åtgärder krävs om vi inte ska riskera att se stora dödstal bland de äldre den närmaste tiden. Det kräver omedelbart tydliga och praktiska förhållningsregler som alla inblandade förstår och följer utan att behöva göra sin egen tolkning. Och smittester som omfattar all personal.

Detta måste ske nu! I nästa vecka kan det vara för sent.

Anders Bergeskog, nationalekonom och organisationskonsult 

Läs mer KD-profilen Roland Utbult sjuk i covid-19 – vårdas på sjukhus

Fler artiklar