09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sven-Gunnar Lidén: Det finns tre kategorier av sexköpare – alla kan få hjälp

Vi måste stoppa sexindustrin som är ett hot mot det demokratiska samhället, skriver Sven-Gunnar Lidén.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar