23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Peter Halldorf: Fundamentalism finns på fler håll än i Knutby

Är det inte försvar för en fundamentalistisk läsning av Bibeln, som är roten till tragedin i Knutby? Pingsts rannsakan väntar ännu, skriver Peter Halldorf.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar