Debatt

Åsa Kristensson: Knutbys ledarsyn är det stora problemet

När den viktigaste uppgiften blir att tjäna en ledares planer och mål i stället för att tjäna Gud och församlingen kan det gå så illa som i Knutby, skriver Åsa Kristensson.

1 av 2

Jag håller med Peter Halldorf (Dagen 18/6) om att sättet att läsa, använda och tolka bibelord kan ställa till med stora problem i församlingssammanhang och såra människor djupt. Detta är en av de grundläggande orsakerna till den fullständiga urspårningen i Filadelfia Knutby. Men jag uppfattar också att synen på ledarna och i synnerhet huvudledaren hänger ihop med det, eftersom det är huvudledarens bibeltolkning som varit rådande i Knutby.

Det är ofta en tongivande ledares sätt att använda bibelordet som blir normerande i en församling, därför är det viktigt att reflektera över hur bibelordet används och vart det leder. Syftet med bibelordet och ledaruppdraget i Guds församling är alltid att föra människor till Kristus och hjälpa dem att fördjupas i sin relation till honom så att de kan leva i den kallelse han har för dem. Victor Waldaus ord om sin mamma i Uppdrag granskning som citeras i Dagen belyser en del av problemet med den felaktiga ledarsynen: "mamma var en person som fick för mycket uppmärksamhet och tog för mycket plats och gjorde fel".

En församlings uppdrag är aldrig att upphöja en eller flera personer, utan att förkunna Jesus och hans försoning genom ord och handling. Ändå är det så att i församlingssammanhang, såväl som i andra sammanhang, attraheras människor av karismatiska ledare och ger dem gärna stort utrymme, förtroende och uppmärksamhet. Även dessa ledarpersonligheter har dock fel och brister, av den anledningen är karaktären oerhört viktig i kristet ledarskap. När lojaliteten riktas mot en person i stället för Gud, och den viktigaste uppgiften blir att tjäna dennes planer och mål i stället för att tjäna Gud och människorna i församlingen kan det gå så illa som i Knutby.

I boken ”Destruktivt ledarskap” beskriver författarna några risker med det karismatiska ledarskapet där man bland annat lyfter fram att personer runt karismatiska ledare ofta undviker att komma med kritik, förslag och synpunkter eftersom de känner stor respekt och tror att ingen kan komma med ett bättre förslag än ledaren. Beundran av ledaren kan leda till villfarelsen att man tror att ledaren aldrig kan göra fel. Ledare runt karismatiska ledare har alltså ett stort ansvar för att det går fel. Detta verkar ha varit fallet i Knutby.

Syftet med Guds ord är att föra människor till sann frihet genom Jesus Kristus. Att vara ledare i Guds församling innebär att tillsammans med andra ha fått uppdraget att tjäna de människor Gud har fört in i den lokala församlingen och de han vill nå med sin kärlek och upprättelse. Vi lever i en värld som upphöjer människor, deras planer och mål och där enskilda ledare får stort utrymme och inflytande, och vi attraheras ofta av det sättet att värdera även i församlingssammanhang. Jesus har dock sagt att hans rike inte är av denna världen, det innebär att det ska vara skillnad på ledare i världen och ledare i Guds församling. Jesus sa till sina lärjungar att så som världens ledare uppträdde skulle det inte vara bland dem.

Den ledare som ville vara störst i Guds rike skulle vara de andras tjänare. Det märks alltså på handlingarna om ledare tjänar Gud eller sig själv. Jesus var utmanande mot de religiösa ledare som såg sig själva som viktigare än andra, och han såg och upprättade de svaga som inte räknades i andra människors ögon. Det är en tragedi för alla varje gång en kristen ledare inte lever och leder med Jesus försoning i centrum. När ledares egna önskningar, projekt, mål och resultat blir viktigare än att gestalta Guds barmhärtighet påverkar det trovärdigheten för det kristna budskapet. Jesus sa att på frukten känner man trädet. Det innebär att den karaktär och relation ledare har till Gud lyser igenom prioriteringar och handlingar.

Jag tänker att det är viktigt att ständigt reflektera och utvärdera vilken ledarsyn och bibelanvändning vi odlar i kristna sammanhang och vilka ledare vi uppmuntrar och ger utrymme och varför. Stämmer ledarnas karaktär och handlingar med det som Jesus och Nya testamentets författare säger ska känneteckna ledare i Guds rike? Riktar förkunnelsen och sättet att använda bibelordet ljuset på Jesus Kristus, hans nåd och försoning och friheten i evangeliet? De religiösa ledarna på Jesu tid såg Jesus som ett hot för att han ville få dem att inse att de hade fel fokus och rannsaka sina motiv och handlingar. Om rannsakan, reflektion och utvärdering är något man vill undvika är det en signal på att något inte står rätt till.

Åsa Kristensson, studieledare och handledare

Läs mer Knutbys handlade mer om urspårad karismatik

Läs mer Därför har Peter Halldorf fel om Knutby

Läs mer Anna Lindman: Vi fick ingen reflektion om karismatiken

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig