Debatt

Porr är roten till sexhandeln

Pornografin är som en osynlig drog som påverkar våra familjer och tystnaden kring det gör att vi blir ännu mer isolerade, skriver fem debattörer.

I en artikel av Frida Park den 8 maj i år läser vi att vi ska bryta den tystnadskultur som finns kring pornografi. Sexhandel och pornografi går hand i hand. Pornografin vänjer oss vid tanken på att konsumera och köpa en annan människa för att tillfredsställa våra sexuella begär. Därför är det viktigt att vi i Sverige lyfter pornografin till ytan – för sexhandeln är en av porrkonsumtionens konsekvenser. Enligt en forskningssammanställning gjord av organisationen Unizon är män som konsumerar mycket porr mer benägna att köpa sex än andra män. Vi som kyrka måste våga samtala kring denna fråga, som för många kan vara rätt komplicerad. Hur pratar vi på ett bra och sunt sätt om något som för många är väldigt privat?

Läs mer Bryt tystnadskulturen kring porrberoende

Då pornografin har blivit mer och mer normaliserad i dagens samhälle är det väldigt lätt att vi som kyrka endast blir en dömande pekpinne och uppfattas som svartvita moralister. I Frälsningsarméns projekt "Starta om" möter vi många människor som brottas med olika sorters kamp, men främst de som anser sig vara "porrberoende". För många visar sig problematiken i ett tvångsmässigt begär efter att se på olika sorters porrklipp. Men när vi pratar med våra klienter kommer det ofta fram att det egentligen inte är porren de längtar efter, utan sunda mänskliga behov såsom närhet och gemenskap med sin partner och andra människor. De längtar egentligen efter frihet.

De som söker sig till ”Starta om” är i alla åldrar. En del är över 70 år, medan andra är runt 20 år. En del jobbar och andra studerar. Det är både män och kvinnor. Det är de som har en tro på Gud, men även de som inte har det. Den senaste tiden har många respektive sökt hjälp och de har beskrivit den smärta som de har fått uppleva när de har kommit på sin partner att denne har tittat på porr. De frågar oss: ”Hur ska jag hjälpa min partner med detta problem?”

Vi har också märkt att de som har en kristen bakgrund ofta kämpar med en större skam än de som inte har en kristen tro eller tillhörighet. De berättar att de har svårt att förstå hur Gud kan älska dem när de konsumerar pornografi samtidigt som de finns med i församling eller ledningsteam. Men vi får inte glömma att vi som kyrka har en fantastisk möjlighet att kunna förmedla det som är väldigt unikt för den kristna tron, nämligen Guds nåd.

Den senaste tiden har vi läst många artiklar om sexhandel och dess problematik, och i inledningen på den här texten har vi visat hur detta hänger ihop med pornografi. Utifrån de samtal vi har med klienter vill vi ställa följande fråga till oss alla: Hur kan vi hitta den balans som Jesus ägde där han mötte människor med både nåd och sanning?

Vi behöver vara tydliga med att pornografi är destruktivt och att behandlingen av kvinnor i pornografin är rent ut sagt djävulsk. I samma mening behöver vi också lyfta fram perspektivet kring hur vi möter porrkonsumenten med nåd. Människan som söker hjälp vet att den har gjort fel, när den väl tar det svåra beslutet att berätta om sin kamp behöver vi som kyrka finnas vid dennes sida. Vi behöver möta med nåd och samtidigt inte ursäkta ett destruktivt beteende. Jesus ger oss i Johannesevangeliet, kapitel 8, ett bra exempel på detta. Han säger till äktenskapsbryterskan: "Inte heller jag dömer dig" och fortsätter sedan: "Gå, men synda inte mer". Båda dessa delar behöver också vi förmedla i mötet med den som brottas med pornografi.

I dessa tider av isolering där vi lever extra mycket på internet kan det vara en stor kamp för många att hålla sig borta från pornografiskt material. Det vi vill informera om i denna artikel är att det finns hjälp att få och vi tror att vi som kyrka i Sverige har stora möjligheter att hjälpa många. Pornografin är som en osynlig drog som påverkar våra familjer och tystnaden kring det gör att vi blir ännu mer isolerade. Vi behöver prata med varandra om dessa saker. Vi behöver våga dela vår kamp med någon som lyssnar och tror på oss.

I de olika sammanhang där vi arbetar får vi ofta höra berättelser där människor säger: ”När jag för första gången delade detta med dig kände jag mig så mycket lättare”. Vi får också in rapporter där människor säger att de faktiskt inte behöver vår hjälp längre. De har helt enkelt blivit fria från porr och valt en annan väg. En frihetens väg.

Låt oss hitta forum tillsammans där vi kan börja prata om de saker som finns i det fördolda men som när de kommer upp i ljuset börjar tappa sin destruktiva kraft. Vi har en Gud som möter oss med nåd och sanning, och vi behöver båda. Låt oss i bemötandet av våra medmänniskor lära av Honom som var full av nåd och sanning.

Christian Samuelsson, samtalssamordnare "Starta om", Frälsningsarmén

Johanna Lindhult, projektutvecklare "Starta om", Frälsningsarmén

Nina Erikson, avdelningschef LP-kvinna, LP-Grow, Utbildning och Barnstöd

Torbjörn Freij, Sverigeledare Celebrate Recovery

Lovisa Landälv, utbildningssamordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel

Fler artiklar för dig