Debatt

Anders Eriksson: Därför stöttar kristna Trump

För att förstå Trumps kristna väljare behöver vi förstå den apokalyptiska världsbild många av dem delar, skriver Anders Eriksson.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Donald Trump är politikens bråkstake. Han propagerar, polemiserar och polariserar, både i USA och här i Sverige. Polariseringen gäller både i politiken och i kyrkan. Många kristna i Sverige frågar sig hur så många amerikanska kristna kan stödja en så ”okristen” politiker. Samtidigt som andra kristna undrar hur man inte kan stödja en president som så tydligt försvarar kristna värderingar. En förklaring till denna polarisering finner vi i apokalyptiken. Apokalyptiken är religionens raketbränsle.

En apokalyps är ett "avslöjande", ordagrant att ta bort den slöja som täcker synen. Den som tar bort slöjan ser klarare och får en djupare insikt, en uppenbarelse. Uppenbarelserna handlar ofta om hur Gud i den yttersta tiden ska besegra ondskan i samband med Jesu återkomst.

Apokalyptiken är en världsbild där en grupp människor försöker förstå sin samtid i ljuset av Bibelns förutsägelser om den yttersta tiden. Denna världsbild utgår ofta från lidande och svårigheter. Profeterna i Gamla testamentet har upplevt hur Assyrien och Babylon har fört folket i fångenskap. Då skriver de om den framtid när Gud ska upprätta sitt rike här på jorden. Ofta försöker de avläsa tidens tecken på Messias ankomst. De delar in tiden i tidsåldrar och årsveckor. I den sista striden kämpar änglar och demoner mot varandra.

Apokalyptikens lockelse är att få veta att man är på Guds sida i kampen mot det onda. Det skänker tröst för den förtryckte och lidande, men även en skadeglad självsäkerhet för den som ser sig på den vinnande sidan. Apokalyptiken kan ge en religiös legitimering för skilda politiska ideologier. Det är inte bara Trumps kristna anhängare utan även den islamiska staten som förstår sin egen uppgift som en andlig kamp mellan ont och gott, jihad.

Läs mer Martin Rudenlöv: Be att Donald Trump blir återvald

För att förstå Trumps kristna väljare behöver vi förstå den apokalyptiska världsbild många av dem delar. Många av dem ser sig som föraktade av den sekulariserade makteliten i Washington. De ser sig som offer, förföljda av ett etablissemang som lämnat den kristna tron.

Många av Trumps kristna väljare sätter in kulturkriget mellan konservativa och progressiva värden i denna slags apokalyptiska kamp mellan ont och gott. De ser många tecken på att samhället vänder sig bort från Gud. När de evangelikala kristna allierade sig med Republikanerna på sjuttiotalet var de stora stridsfrågorna förbudet mot könsdiskriminering, homosexuellas mänskliga rättigheter, regleringen av kristna skolor och godkännandet av abort.

Trump har fortsatt detta kulturkrig. Han utnämner konservativa domare till Högsta domstolen så att abortlagstiftningen ska kunna ändras. Han flyttar den amerikanska ambassaden i Israel till Jerusalem. Hans anhängare anser att han levererar. Trump blir deras härförare i kulturkriget. Han gör anspråk på att vara ”their voice” – deras röst.

Härföraren tillskrivs messianska drag. Många menar att Gud har utvalt Trump för att kämpa den goda kampen mot avfallet i den yttersta tiden. Böcker publiceras som förklarar hur Trump uppfyller bibliska profetior. Trump själv gör anspråk på att ha närmast gudomliga egenskaper. Han är ofelbar, erkänner aldrig några misstag. Han är allvetande, har det bästa minnet i hela världen. Han gör anspråk på att vara närmast allsmäktig, ”Bara jag klarar det”. Enligt en undersökning våren 2020 av Religion in Public, anser 49,5 procent av amerikanerna att Trump har blivit smord av Gud för sitt uppdrag.

Läs också Micael Grenholm: Gud behöver inte Trump

Det paradoxala är att även Trumps motståndare klär sitt motstånd i apokalyptiska termer. Om anhängarna anser att Trump är en hjälte som kämpar för det goda anser motståndarna med liknande religiösa övertygelse att han snarare är en djävul som leder hela världen till sin undergång. Tänk skattelättnaderna för de rika, tänk stödet till militären, tänk klimatkrisen, tänk rasismen, tänk den globala coronapandemin. För människor på vänsterkanten förkroppsligar Trump allt det onda de kan tänka.

Tiden är kort anser även Trumps motståndare. Hur många år har vi kvar om vi ska rädda klimatet? Hur många dagar måste vi stänga inne världens befolkningar i karantän? Och vem är det vi kan lita på när det stormar i världen? Är det en ung flicka, Greta Thunberg, som ses som gudasänd av sina anhängare? Eller är det Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell som även han gjorts till en symbol för den goda kampen i en svår tid.

Världens undergång är huvudtemat i den apokalyptiska världsbilden. Apokalyptiken, religionens raketbränsle, har en förunderlig förmåga att locka oss djupare in i en ideologi som kan leda oss på avvägar. Den som menar sig fått se djupare in i Guds plan för framtiden kan bli en farlig människa som förleder andra. Anhängare som alltför okritiskt accepterar politiska budskap med religiös laddning lever farligt. Ställningstaganden för och emot Trump har ofta denna sorts religiösa laddning, vilket gör det alltför svårt att ens tala med varandra. Det borde inte vara så.

Anders Eriksson, docent i Nya testamentet och retorik vid Lunds universitet

Läs också Niclaz Erlingmark: Trump formar nidbilden av kristna - Rädda, vita män med tysta fruar

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig