Debatt

Dags att agera för mötesfriheten

Hur vill vi som församling i ett förmodat kristet land ha det? Är det skönt att stanna hemma och titta på mötet digitalt framför datorn?

Mötesfrihet är skyddad av grundlagen och är en hörnsten i en fungerande demokrati. Den verkar nu ha avskaffats på obestämd framtid. De lättnader som regeringen vill undersöka tycks endast beröra kultur- och idrottsevenemang.

Under april månad steg antalet döda kraftigt uppåt. I maj planade kurvan och under sommarmånaderna har överdödligheten i stället bytts ut mot en underdödlighet och antalet understiger flertalet andra dödsorsaker.

Sveriges åtgärder var långt ifrån lika omfattande och extrema som många andra länder, åtgärder som långt ifrån vad som kan anses proportionerligt mot hotet.

På många sätt är man tacksam att vi i stort sätt har fått behålla vår rörelsefrihet, dock kan inte de äldre på boende dela denna glädje, då besöksförbud råder.

När vi inte längre hade någon överdödlighet, borde "undantagstillståndet" omedelbart hävts av regeringen. När regeringen fått utökade befogenheter för att "platta till kurvan" borde vi också kunna ställa krav på respekt för våra grundläggande rättigheter.

Nu ska vi i stället vänja oss vi ”det nya normala”: Stabsläge på sjukhusen, EU får genom coronapaket beskattningsrätt av svenska medborgare, våra barn blir skuldsatta för kommande generationer. Flera hundratusen inställda operationer och ett sargat näringsliv. Gäller bara våra rättigheter när regeringen tycker att det passar?

Läs också Amanda Lind: Kyrkor kan få undantag från 50-gränsen - om reglerna följs

Hur vill vi som församling i ett förmodat kristet land ha det? Är det skönt att stanna hemma och titta på mötet digitalt framför datorn? Ska vi stänga våra kyrkor och kanske bara träffas i hemmen? Frågan är vad vi ska göra med lokalerna.

Om vi somnat till blir detta ett perfekt tillfälle att införa en ny antikristlig världsordning. Då kommer vi få uppleva förföljelser som aldrig tidigare.

Nu är det läge för pastorer och ledare att säga ifrån! Ska vi lyda människor mer än Gud? Är vi inte kallade att inte försaka samlingarna?

Det har gått alldeles för långt, nu ska vi bli riktiga protestanter och protestera. Annars har vi inte längre några kyrkor att gå till!

Per Randevik, Motala

Läs också Polisregioner tolkar förbudet om 50-gränsen i kyrkorna helt olika

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig